Organizacijų valdymas neapibrėžtumų aplinkoje : teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų valdymas neapibrėžtumų aplinkoje: teorija ir praktika
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017.
Pages:
336 p
Notes:
Kiti autoriai: Irena Bakanauskienė, Daiva Brasaitė, Rita Bendaravičienė, Ugnė Linkauskaitė, Sonata Staniulienė, Eglė Stonkutė, Jolita Vveinhardt, Vytautas Žirgutis. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Organizacijos valdymas; Neapibrėžtumai; Išorinė aplinka; Vidinė aplinka; Neapibrėžtumų sąlygos; Žmonių ištekliai; Darbdavio ženklas; Neapibrėžtumų valdymo strategija; Organization management; Uncertainties; External environment; Internal environment; Conditions of uncertainty; Human resources; Employer's mark; Uncertainty management strategy.
Contents:
Įvadas — Šiuolaikinių organizacijų valdymas ir neapibrėžtumų kontekstas / Giedrius Jucevičius — Neapibrėžtumo valdymas įmonių išorinėje ir vidinėje aplinkoje / Giedrius Jucevičius — Įmonių vadovų požiūris į veiklą neapibrėžtumų sąlygomis: įmonių tyrimas Lietuvoje / Giedrius Jucevičius, Ugnė Linkauskaitė — Neapibrėžtumas kaip organizacijos valdymo krizė: poveikis organizacijos klimatui ir darbuotojų tarpusavio santykiams / Jolita Vveinhardt — Organizacijų valdymas įtakos grupių sukuriamų neapibrėžtumų kontekste / Vytautas Žirgutis — Organizacinių valdymo struktūrų formavimas aplinkos neapibrėžtumo sąlygomis / Sonata Staniulienė — Žmonių išteklių valdymo pokyčių modeliavimas atsižvelgiant į aplinkos iššūkius / Irena Bakanauskienė, Daiva Brasaitė — Darbdavio ženklo formavimas kaip neapibrėžtumo valdymo strategija: aukštųjų mokyklų pozicionavimas kintančioje darbo rinkoje / Rita Bendaravičienė — Organizacijos ateities kūrimas ir strateginis valdymas esant neapibrėžtumui / Eglė Stonkutė — Literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Darbdavio ženklas; Išorinė aplinka; Neapibrėžtumai; Neapibrėžtumų sąlygos; Neapibrėžtumų valdymo strategija; Organizacijos valdymas; Vidinė aplinka; Žmonių ištekliai.
EN
Conditions of uncertainty; External environment; Human resources; Internal environment; Organization management; Uncertainty management strategy; Uncertainties.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro trys nuosekliai ir logiškai išdėstytos dalys. Pirmojoje dalyje aptariami neapibrėžtumo kaip savito šiuolaikinių organizacijų veiklos konteksto teoriniai ypatumai ir empirinio tyrimo rezultatai, gauti Lietuvos įmonių vadovus apklausus apie jų įmonių elgsenos ypatumus skirtingo neapibrėžtumo lygmens ir pobūdžio aplinkose. Šioje dalyje aptariama neapibrėžtumo koncepcija, skirtingi neapibrėžtumo lygmenys ir kai kurios svarbesnės teorinės prieigos valdant organizacijas ir priimant sprendimus tokiomis sąlygomis. Remiantis teorinėmis įžvalgomis, suformuotas tyrimas, atliktas apklausus Lietuvoje veikiančių skirtingų profilių ir sričių įmonių vadovus. Atliekant tyrimą siekta išsiaiškinti, kuo pasireiškia neapibrėžtumas jų veiklos aplinkoje, kokios vadovų vertybinės nuostatos neapibrėžtumų valdymo požiūriu, kokios priemonės ir strateginės prieigos dažniausiai taikomos tokio pobūdžio aplinkose. Tolesniuose knygos skyriuose nagrinėjami atskiri organizacijų valdymo aspektai neapibrėžtumų aplinkoje. Antrojoje dalyje nagrinėjamos neapibrėžtumų aplinkos apraiškos organizacijos vidiniuose valdymo procesuose. Šioje dalyje pateikiamos mokslininkų įžvalgos dviem svarbiais aspektais: neapibrėžtumų poveikio organizacijos klimatui ir darbuotojų tarpusavio santykių bei neapibrėžtumo, kurį lemia už organizacijos ribų esančios įtakos grupės, poveikio organizacijų valdymui. Trečiojoje dalyje apibūdinami konkretūs organizacijos lygmens atsakymai dėl aplinkos, kurioje veikia organizacija, pobūdžio. Pirmiausia aptariamas organizacinių valdymo struktūrų formavimas skirtingo apibrėžtumo lygmens aplinkose. Toliau pagrindžiamas žmonių valdymo pokyčių modeliavimas, atsižvelgiant į kompleksiškos ir kintančios aplinkos iššūkius.Pateikiama darbdavio ženklo formavimo, kaip neapibrėžtumo valdymo strategijos aukštojo mokslo organizacijoje atvejo, studija. Knyga baigiama įžvalgomis apie organizacijos strateginio valdymo iššūkius veikiant neapibrėžtumo sąlygomis bei organizacijos ateities formavimą tokiame kontekste. [Iš įvado]

DOI:
10.7220/9786094673108
ISBN:
9786094673108
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69137
Updated:
2020-11-24 21:30:17
Metrics:
Views: 96
Export: