Visuotinės istorijos diskurso konstrukcija istorijos vadovėliuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuotinės istorijos diskurso konstrukcija istorijos vadovėliuose
Alternative Title:
Construction of world history discourse in history textbooks
In the Book:
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTPirmieji tiek istorijos, tiek apskritai vadovėlių turinio tyrimai prasidėjo po Pirmojo pasaulinio karo, siekiant išvengti nesusipratimo tarp tautų, šalinti prietarus, neigiamus stereotipus. Ir dabartinių istorijos vadovėlių tyrinėtojų vienas iš analizės objektų yra vertybių sistemos. Jie analizuoja, kokios vertybės yra propaguojamos istorijos vadovėliuose, ar jos atitinka demokratines vertybes. Šio pranešimo tikslas - pristatyti lingvistinę kritinio diskurso analizės mokyklą, kurios teorija ir metodologija gali būti taikoma, analizuojant istorijos vadovėlių vertybių sistemą. Šios analizės objektu buvo pasirinktas vienas lietuviškas istorijos vadovėlis "Pasaulio ir Lietuvos istorija 8 klasei". Atliekant implicitinių problematiškų vertybių sistemos analizę istorijos vadovėliuose naudinga remtis KDA metodologija. KDA tyrinėtojai istorijos vadovėlį ir jame pateiktas žinias vertina kompleksiškai kaip diskursą, kuriame svarbios konteksto, bendresnės ir vietinės semantinės reikšmės, taip pat sintaksinės struktūros, retorika. Remiantis ideologinių diskurso struktūrų analize, yra įmanoma identifikuoti problematiškas vertybių sistemas, istorijos vadovėlių autoriai ir autorės gali geriau įsisąmoninti, kaip tam tikros diskursinės struktūros gali "perduoti" problematiškas kultūrines reprezentacijas. Pritaikius lingvistinę KDA metodologiją ir teoriją istorijos vadovėlių tyrimams galima į istorijos vadovėlį pažvelgti plačiau, t. y. ne tik kaip į mokymo priemonę, bet ir kaip į viešąjį diskursą, kuris turi didelę galią (re)produkuoti įvairias problematiškas ideologijas.Reikšminiai žodžiai: Pasaulio istorija; Istorijos vadovėliai; Kritinė diskurso analizė; Eurocentrinė ideologija; World history; History textbooks; Critical discourse analysis; Eurocentric ideology.

ENIn this article I argue, that problematic value judgments in history textbooks appear implicitly, because of the nature of history discourse itself, and also because of the normative for European educational institutions, new ethic universalism discourse. Based on these assumptions, I introduce Critical Discourse Analysis (CDA) as one of possible methodologies for analysis of problematic value judgments. One of the main focuses of CDA is how different ideologies that manifest social inequality and dominance of some groups are (re)produced by discourse. Presented CDA methodology is based on Teun A. van Dijk's work "Ideology". Further in this article I introduce and exemplify ideological discursive structures that could be identified in history textbooks. By application of Van Dijk's methodology on history textbooks, I present how Eurocentric ideology and judgments based on this ideology are identified in world history representation. [From the publication]

ISBN:
9955201037
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6912
Updated:
2013-04-28 16:31:02
Metrics:
Views: 31
Export: