Visuotinės istorijos mokymo žemesnėse ir aukštesnėse klasėse tęstinumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuotinės istorijos mokymo žemesnėse ir aukštesnėse klasėse tęstinumas
Alternative Title:
Succession of teaching the history of the world in junior and senior forms
In the Book:
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTDirbdama VIII-XII klasėse, įsitikinau, kad per pastaruosius 4 metus nėra nors kiek aiškesnių skirtumų tarp Istorijos brandos egzamino programos bei Pagrindinės mokyklos istorijos bendrosios programos ir išsilavinimo standartų. Taigi Bendrąją programą bei išsilavinimo standartus atitinkantys istorijos vadovėliai "Pasaulis ir Lietuva" VII-X klasėms turinio prasme labai gerai dera su istorijos brandos egzamino reikalavimais. Tenka pripažinti, kad vienuoliktokai (dvyliktokai) neatsimena ankstesnių klasių kurso. Kyla klausimas kodėl? Galbūt mokinių istorijos žinios buvo vertinamos nenuosekliai, galbūt nebuvo ugdomi darbo su vadovėlio tekstu, rašytiniais šaltiniais įgūdžiai, nebuvo pateikiami supratimą lengvinantys bei kontroliuojantys klausimai ir užduotys. Atsakymų gali būti daug. Žinome, kad vadovėlius "Pasaulis ir Lietuva" VII-X klasėms mokiniai gauna mokykloje ir XI (XII) klasėje jų nebemato. Todėl planuojant istorijos kursą būtina apgalvoti, kaip turimas VII-X klasių istorijos žinias sukaupti ir išsaugoti ateičiai (jų prireikia mokiniams rengiantis egzaminams). Remiantis normatyviniais aktais galima suprasti, kad XI-XII klasių istorijos kursas nėra visiškai naujas ugdytiniams, formuojamas tas supratimas, kuris buvo įgytas pagrindinėje mokykloje. Mokslo metus visose dėstomose klasėse pradedu primindama ir apžvelgdama tai, ko mokėmės dar VI klasėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorijos didaktika; Pasaulio istorijos mokymas; Istorijos dėstymo metodai; Teaching history; Teaching World history; History teaching methods.

ENWorking with the 8th and the 12th classes I became sure that the last 4 years did not represent any more clear differences between the Programme of Maturity Examination of History and the General Programme and Education Standards of History of Basic School. Thus History textbooks “Pasaulis ir Lietuva" for the 8th-12th classes published according to the General Programme and Education Standards, in a sense of content, well suit the requirements of Maturity Examination of History. I have to admit, that eleventh (twelfth) year students do not remember courses of previous year. There is the question why? Maybe knowledge of students were not evaluated consistently, maybe the skills of studding the information within a textbook and other written sources were not developed, or the understanding tasks and control questions were lacking. There might be a lot of answers. It is true, that textbooks “Pasaulis ir Lietuva" for the 8th-12th classes are provided to students at school, and they do not see them when they are in the 11th (12th) class. Thus, planning the course of History we should think how the knowledge of history gained in the 7th-10th classes might be accumulate and saved for future, as students will need them during the examination. Based on normative acts, it might be assumed that the course of History of the 11th-12th classes is not completely new to students; it forms the same understanding which was acquired in Basic School. At the beginning of each school year, I review and remind students what we have learned in the 7th class.

ISBN:
9955201037
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6910
Updated:
2013-04-28 16:31:00
Metrics:
Views: 28
Export: