Polskojęzyczna twórczość krajoznawcy i poety Česlovasa Šaduikisa (Czesława Szadujkisa)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polskojęzyczna twórczość krajoznawcy i poety Česlovasa Šaduikisa (Czesława Szadujkisa)
Alternative Title:
Kraštotyrininko bei poeto Česlovo Šaduikio (1902-1978) lenkakalbė kūryba
Keywords:
LT
Kraštotyrininkas; Lenkijos ir Lietuvos literatūriniai ryšiai; Lietuvis; Mokytojas; Periodika; Poezija lenkų kalba; Stanislovas Šaduikis; Tarpukaris; Vilnius; Česlovas Šaduikis.
EN
Czeslav Szadujkis; Czeslaw Szadujkis; Ethnographer; Interwar; Lithuanian; Periodicals; Poetry in Polish; Polish-Lithuanian Literary Relations; Teacher; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTLenkijos ir Lietuvos literatūriniai ryšiai siekia kelis šimtmečius. Tai istorinių aplinkybių, kurios sąlygojo bendros valstybės - Abiejų Tautų Respublikos - susidarymo pasekmė. Šie ryšiai nenutrūko ir po Antrojo pasaulinio karo, jau sovietinės okupacijos sąlygomis. Literatūros kūriniuose buvo gvildenama lenkų-lietuvių istorijos tema, kartais lietuviai net savo kūrinius rašė lenkų kalba. Vieni iš tokių autorių - Liudas Gira ir Česlovas Šaduikis. Ypatingą vietą lietuvių, rašiusių lenkiškai, literatūrinėje kūryboje užima mokytojo profesiją turėjusio ir meilės savo kraštui įkvėpto kraštotyrininko Č. Šaduikio kūryba. 1955 m. jis pradėjo publikuoti eiles lenkų kalba Lietuvoje leidžiamoje lenkiškoje spaudoje. Persekiojamas sovietų saugumo tarnybų, jis pažįstamiems padėjus gavo darbą Vilniaus krašte, kur dauguma gyventojų buvo lenkai. Gyvendamas Vilniaus krašte, jis pasireiškė kaip Lietuvos švietėjas, tačiau spausdindamas savo eiles lenkų kalba, prisidėjo ir prie pokario literatūrinės kūrybos lenkų kalba Lietuvoje atgimimo. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian and Poland literary relations date back to several centuries. It is a consequence of the historical conditions that resulted in the establishment of Polish-Lithuanian Commonwealth. These relations did not disappear even after the World War II during the conditions of Soviet occupation. The literature works discussed the Polish-Lithuanian history and sometimes Lithuanians even wrote their works in Polish. Few of these authors were Liudas Gira and Česlovas Šaduikis. The works of Č. Šaduikis, a teacher and ethnographer that was inspired by the love to his homeland has a special place amongst the Lithuanians who wrote in Polish. In 1955 he started to publish poems in Polish in the Lithuanian press that was issued in Polish language. Persecuted by the Soviet Security Cervices, with the help of his acquaintances he got a job in the region of Vilnius where most of the inhabitants were Polish. While living in the region of Vilnius, he occurred as a Lithuanian educator, but by publishing his works in Polish language, he also contributed to the post-war literature creation and revival of literature written in Polish in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69032
Updated:
2019-12-06 15:14:41
Metrics:
Views: 5
Export: