Zagadnienia bilingwizmu. Seria 1, Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Zagadnienia bilingwizmu. Seria 1, Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy
Alternative Title:
  • Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy
  • Bilingvizmo problemos. Serija 1, Lietuvių ir lenkų dvikalbiai rašytojai
  • Lietuvių ir lenkų dvikalbiai rašytojai
  • Issues of bilingualism. Series 1, Bilingual Lithuanian and Polish writers
  • Bilingual Lithuanian and Polish writers
Editors:
  • Baranów, Andrzej, redagavimas [edt]
  • Ławski, Jarosław, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius ; Uniwersytet w Białymstoku : 2017.
Pages:
619 p
Series:
  • Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej: Literatura, Język, Kultura. Studia
  • Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia; 28
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
O pisarzach dwujęzycznych w Wilnie i Szetejniach / Jarosław Ławski — Įvadas / Andrzej Baranów — Wstęp / Andrzej Baranów — Twórczość litewskich i polskich pisarzy dwujęzycznych w kontekście komparatystyki dyskursywnej / Andrzej Baranów — Dialog Czesława Miłosza z Tomasem Venclovą / Dainius Vaitiekūnas — Wielojęzyczność – na rozdrożach kultury i filozofii. Refleksje wstępne / Łukasz Zabielski — Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej: między kulturą a geopolityką / Jarosław Ławski — Okres zakazu druku jako cezura w dziejach dwujęzycznego piśmiennictwa litewskiego / Marcin Niemojewski — Andrius Vištelis-Wisztelewski – litewski poeta dwujęzyczny / Mieczysław Jackiewicz — Znad Biruty Maironisa – polskie dzieło litewskiego twórcy / Monika Pokorska-Iwaniuk — Niemiecka ballada i polska piosenka. Wokół Adeli Antoniego Edwarda Odyńca / Leszek Libera — O Jana Czeczota Śpiewkach o dawnych Litwinach / Łukasz Zabielski — Litwinka Mickiewicza / Jolanta Dragańska — Kultura ludowa w twórczości ks. Ludwika Adama Jucewicza i Jana Ludwika Żukowskiego / Monika Jurkowska — Bardziej polski niż sami Polacy. O młodopolskiej twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego / Marcin Bajko — Nieznane konteksty korespondencji Józefa Albina Herbaczewskiego i Julii Wichert-Kajruksztisowej z 1939 roku / Irena Fedorowicz — Twórczość Mariji Pečkauskaitė-Šatrijos Ragany w kontekście dwujęzyczności / Inesa Szulska — Oskar Miłosz i jego litewskie baśnie, czyli bilingwizm podporządkowany / Violetta Wróblewska — Polskojęzyczna twórczość krajoznawcy i poety Česlovasa Šaduikisa (Czesława Szadujkisa) / Józef Szostakowski — Książka, czasopismo, biblioteka jako środowisko i nośnik wielojęzyczności na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym / Andrzej Smolarczyk —Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa Pieją koguty) / Elżbieta Stoch — Litwini piszą i polemizują po polsku. (Przyczynek do publicystyki w międzywojennym Wilnie) / Tadeusz Bujnicki — Władysław Abramowicz: owoce dwujęzyczności / Halina Turkiewicz — Odnawianie Tiyptyku wileńskiego Zbigniewa Żakiewicza / Anna Legeżyńska — Wybrane aspekty przekładu Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego na język litewski / Barbara Dwilewicz — Litwa w życiu i twórczości Dymitra Czeredniczenki / Ludmiła Romaszczenko — Adas Jakubauskas – tatarski poeta Litwy / Grzegorz Czerwiński — Polskie konteksty twórczości Mykolasa Sluckisa / Romuald Naruniec — Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz o przeznaczeniu poety / Świetlana Musijenko — „Jak bardzo trzeba cenić prowincję". O (inspirującej) autobiogeografii Czesława Miłosza na podstawie wiersza Mój dziadek Zygmunt Kunat / Małgorzata Mikołajczak — „Ojczyzna-polszczyzna"? – interpretacja wiersza Czesława Miłosza Moja wierna mowo / Marek Bernacki — Przeciwko „historycznej konieczności". O przyjaźni Czesława Miłosza i Tomasa Venclovy / Piotr Drozdowski — Litewskie konteksty Czesława Miłosza Viktoriji Daujotytė i Mindaugasa Kvietkauskasa. Wokół rozważań o duchowej ojczyźnie poety / Michał Siedlecki — Aneks fotograficzny — W Wilnie i Szetejniach: 8-9 października 2015 roku — Noty o autorach — Summary — Santrauka — Резюме — Indeks nazwisk.
Keywords:
LT
Dvikalbystė / Bilingualism; Lenkų literatūra / Polish literature.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje skelbiama medžiaga, pristatyta tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvių ir lenkų dvikalbiai rašytojai. Bilingvizmo problema lietuvių ir lenkų kultūroje“, vykusioje 2015 m. spalio mėn. Vilniuje ir Šeteniuose. Konferencijoje buvo nagrinėjama senųjų ir naujesnių laikų lietuvių–lenkų žinomų, užmirštų, atrastų dvikalbių rašytojų kūryba. Akcentuojamas bilingvizmo aktualumas humanitariniuose moksluose, kuris praturtina amžių gilumoje slypinčius lietuvių ir lenkų kultūrinius ryšius. Pirmieji Lietuvos dvikalbiai rašytojai pradėjo kurti lenkų kalba. Tokia būklė buvo aktuali iki lietuvių literatūrinės kalbos atsiradimo XIX a. pabaigoje. Išskirtiniai knygos bruožai: daugiabalsiškumas ir kontekstualumas. Diskursas apima tokius aspektus, kaip tapatybės problema dvikalbių rašytojų kūriniuose, lietuvių–lenkų dvikalbystė šiuolaikinės komparatyvistikos kontekste, tekstų poetika, žanrai, rašytojų vieta visuomenėje. Leidinio daugiakryptingumas įtraukia į prasmingą etnokultūrinį dialogą.Reikšminiai žodžiai: Dvikalbystė; Literatūra; Lenkų literatūra; Pasienio literatūra; Lietuvių rašytojai; Lenkų rašytojai; Literatūros istorija; Bilingualism; Lithuanian literature; Polish literature; Lithuanian writers; Polish writers; History of literature.

ENThe volume inaugurates a new series of research conducted jointly by researchers from Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine. The research is devoted to the phenomenon of bilingualism and biculturalism in the former lands of the Grand Duchy of Lithuania. Within this cycle, the International Scientific Conference "Bilingual Lithuanian and Polish Writers: Issues of Bilingualism in Polish and Lithuanian Culture. Literature - culture - language" was organized on October 8-9, 2015. It was held in Lithuania, in Vilnius and Šeteniai, the birthplace of the Nobel prize laureate, Czesław Miłosz. It was organized by the following institutions: The Centre for Polish Language, Culture and Didactics from the Faculty of Philology of the Lithuanian University of Education in Vilnius and the Department of Philological Research "East-West" from the Faculty of Philology of the University of Białystok. The session brought together researchers from Lithuania, Poland, Belarus and Ukraine. During the sessions, the following issues were discussed: - Lithuanian and Polish bilingual writers since the earliest times, their works and biographies: from the Grand Duchy of Lithuania and the nineteenth century to the modernity. - Cultural and historical contexts of bilingual writers'work. - The problem of identity in the literary achievements of bilingual writers. - Topics, metaphors, symbols. - The image of the human, nature and history in the writings of bilingual writers. - The poetics of bilingual writers' texts, their choices of genres: lyric, prose, drama. - The issues of convergence and linguistic, cultural and ethnic interference in bilingual writers' work. - Lithuanian and Polish languages as means of expression of bilingual writers. - Polish-Lithuanian bilingualism in the context of contemporary comparative studies. - The place of bilingual writers in the syntheses of Lithuanian and Polish national literature. - The issues of bilingual writers.

ISBN:
9788376572932; 9788363470784
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78007
Updated:
2023-07-19 19:49:52
Metrics:
Views: 71    Downloads: 1
Export: