Ekonominiai ciklai - realybė ir lūkesčiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominiai ciklai - realybė ir lūkesčiai
Alternative Title:
Economic cycles - reality and expectations
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Cikliniai svyravimai; Ekonominės krizės; Ekonominiai ciklai; Cyclic fluctuation; Econimic crises; Economic cycles.
Keywords:
LT
Cikliniai svyravimai; Ekonominės krizės; Ekonominiai ciklai.
EN
Cyclic fluctuation; Econimic crises; Economic cycles.
Summary / Abstract:

LTEkonomika niekada nebūna pastovi. Klestėjimą keičia panika ir krachas. Mažėja nacionalinės pajamos, gamyba ir užimtumas. Pelnas ir kainos mažėja, o darbininkai „išmetami" į gatvę. Galų gale pasiekus žemiausią tašką, atsiranda pagyvėjimas, kuris gali būti lėtas arba greitas, dalinis arba, atvirkščiai, toks, kad sukelia naują stiprų pagyvėjimą. Naujas klestėjimo laikotarpis gali reikšti ilgalaikę nuolatinę padidėjusią paklausą, daug laisvų darbo vietų, kainų ir gyvenimo lygio kilimą; arba šis klestėjimas pasireiškia kaip spartus infliacinis kainų padidėjimas ir spekuliacijos augimas, po kurio seka nauja sunki krizė. Ekonominis ciklas apibūdina išvystytų industrinių pasaulio šalių liaudies ūkį per pastaruosius pusantro šimto metų to laiko, kai ekonomika iš natūralaus ūkio tapo pramonine išplėtota ekonomika. Nors nei vienas ciklas nėra panašus vienas į kitą, tačiau visi jie turi daug bendrų bruožų, būdingų kaip vienai šeimai. Ekonominio ciklo fazių kaitai numatyti negali būti panaudotos tikslios formulės. Pagal savo audringą ir svyruojantį pasireiškimą ekonominiai ciklai greičiau primena epideminių susirgimų bangas arba gamtos kaprizus. Ekonominis ciklas - tai tik dar vienas iš aukšto lygio gamybos ir užimtumo siekimo bei palaikymo, taip pat besiplėtojančios ekonomikos problemos aspektų. Straipsnyje apžvelgiama ekonominių ciklų istorija, ekonominės, periodinės perprodukcijos ekonominės krizės, ciklinė kapitalistinės reprodukcijos forma, ciklinės krizės, keturios ciklo fazės, internalinės teorijos bei Lietuvos Respublikos integracija į Europos Sąjungą.

ENEconomy is ever changing. Prosperity gives way to panic and collapse. National revenues decrease alongside production and employment. Profit and prices slump, while workers are laid off. Finally, having reached the lowest point the first signs of revival can be seen, it can be slow or rapid, partial or, on the contrary, of such dimension that gives stimulus to a robust recovery. A new era of prosperity can mean a higher long-term demand, many vacancies on the labour market, increase of prices and the standards of living or, on the contrary, such prosperity may demonstrate itself as a rapid inflation and speculation which ensure a new crisis. An economic cycle is a reflection of economies of developed countries over the last hundred and fifty years during which subsistence economy was replaced by industrial economy. Although none of the cycles looks like another, all of them share many common features uniting them into one family. Changes in stages of an economic cycle cannot be predicted with exact formulae. In terms of their turbulence and fluctuations economic cycles resemble pandemics or whims of nature. An economic cycle is only one out of many aspects of strive and support for high-tech production and employment as well as of expanding economic problems. The article reviews the history of economic cycles, economic and periodic over-production crises, cyclical form of capitalistic over-production, internal theories and the integration of Republic of Lithuania into the European Union.

ISBN:
9955201053
Related Publications:
Dependence between labour market and economic cycles / Remigijus Ciegis, Egle Nakciunaite, Asta Mikalauskiene. Inžinerinė ekonomika. 2013, 24 (4), p. 320-330.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6897
Updated:
2013-04-28 16:30:52
Metrics:
Views: 32
Export: