Atgimimo laikotarpio dokumentų kaupimas ir saugojimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atgimimo laikotarpio dokumentų kaupimas ir saugojimas
In the Book:
1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 149-151
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements.
Summary / Abstract:

LTPranešime bandoma aptarti Atgimimo laikotarpio dokumentų kaupimo šaltinius, teisinį archyvų veiklos šioje srityje reglamentavimą ir dokumentų naudojimo galimybes. Pristatomi trys pagrindiniai dokumentų kaupimo šaltiniai: 1) valstybės institucijos ir įstaigos; 2) nevalstybinės organizacijos: politinės partijos, asociacijos, visuomeniniai judėjimai, fondai; 3) asmenų archyvai. Atkūrus Nepriklausomybę, archyvų veiklą ir atitinkamai atgimimo laikotarpio dokumentų kaupimo ir naudojimo galimybes reglamentavo trys archyvų įstatymo redakcijos (1990 m., 1995 m., 2004 m.). Pabrėžiama, kad politinių partijų, visuomeninių organizacijų, fondų, visuomeninių judėjimų archyvuose ir asmenų archyvuose šiandien yra sukaupta daug Atgimimo laikotarpio dokumentų, kurių tik nedidelė dalis yra pasiekusi valstybės archyvų saugyklas. Lietuvos valstybės naujasis archyvas kaupia ir saugo šiuolaikinių politikos ir visuomenės veikėjų asmenų fondus, kai kurių politinių partijų, visuomeninių judėjimų ir organizacijų dokumentus. Akcentuojama, kad Lietuvos Sąjūdis buvo pilietinis tautos judėjimas, tačiau šiandien Lietuvos valstybės naujajam archyvui yra perduota tik nedidelė dalis dokumentų. Įvertinant dokumentų, sukauptų Lietuvos valstybės naujajame archyve, naudojimą, minima, kad daugiausia dėmesio susilaukia Kovo 11-osios Akto signatarų asmens fondai ir politinių partijų veiklos dokumentai.Reikšminiai žodžiai: Valstybinės institucijos; Politinės partijos; Visuomeninės organizacijos; Privatūs asmenys; Sąjūdis.

ENThe report aims to discuss the storage of documents of the period of National Renaissance, legal regulations of the archives of this area, and possibilities of using such documents. It delivers three main sources of storage of documents: 1) state institutions and offices; 2) non-state organisations: political parties, associations, public movements, and funds; and 3) personal archives. After the re-establishment of the Independence, activities of archives and respectively the conditions of storing and using document of the Renaissance were regulated by three editions of the Law on Archives (1990, 1995, and 2004). The report highlights that a large part of documents of the National Renaissance is stored in the archives of political parties, public organisation, funds, public movements, private people, and only small part of them reached the state archives. The new archive of the Republic of Lithuania collects and stores funds about contemporary political and public actors, as well as documents of certain political parties, public movements, and organisations. It stresses that Lithuanian Sąjūdis (Reform Movement) was civil national movement, but the new state archive of Lithuania got only a small part of its documents. The evaluation of the use of documents accumulated in the new archive of Lithuania shows that the most popular ones are funds about the signatories of the Act of March 11 and documents on activities of political parties.

ISBN:
9955-20-139-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6895
Updated:
2022-05-03 21:20:41
Metrics:
Views: 32    Downloads: 1
Export: