Do Lithuanian pharmacists intend to migrate?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Do Lithuanian pharmacists intend to migrate?
In the Journal:
Journal of ethnic and migration studies. 2007, Vol. 33, no. 3, p. 501-509
Keywords:
LT
Farmacininkai; Žmogiškieji ištekliai; Migracija; Europos ekonominė zona; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Pharmacists; Human resouces; Migration; European Union; European Economic Area.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas yra ištirti Lietuvos farmacininkų požiūrį į migraciją į kitas Europos sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalis. Tyrime buvo naudotas Prancūzijos Socialinių reikalų, darbo ir solidarumo ministerijos sudarytas klausimynas. Jis išsiųstas 654 Lietuvos farmacininkams (anketų grįžtamumas buvo 47,5 proc.). Siekiant įvertinti farmacininkų ketinimų išvykti į užsienį rizikos veiksnius, taikyta logistinė regresija. Daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos farmacininkų ketino dirbti ES/EEE šalyse; tačiau šis sprendimas tik 2,3 proc. respondentų buvo tvirtas. Tikslinės išvykimo šalys buvo Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija, Norvegija, Švedija ir Danija. Svarbiausios išvykimo priežastys buvo aukštesnis atlyginimas, geresnė gyvenimo kokybė ir geresnės profesinės galimybės. Anglų kalbos įgūdžiai 4 kartus didino potencialią darbo užsienyje riziką. Kiti reikšmingi veiksniai buvo amžius iki 30 m., universiteto baigimas po 1990 m., gyvenamoji vieta - miestas, draugai/šeima užsienyje. Nors tyrimu nenustatyti didelio masto migraciniai srautai, išryškėjo, kad egzistuoja reikšminga dalis Lietuvos farmacininkų, kurie ketina migruoti. Su potencialiu migracijos poveikiu turi būti tvarkomasi sistemingai ir koordinuotai, nes emigracija paveikia sveikatos sistemą ir sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie lieka šalyje. Norint įvertinti ateities perspektyvas, toks tyrimas turėtų būti kartojamas kas 2 ar 3 metus.

ENThe aim of this study is to examine the attitudes of Lithuanian pharmacists towards migration to other countries of the European Union or European Economic Area. Using a questionnaire developed by the Ministry of Social Affairs, Labour and Solidarity of France, surveys were sent to 654 Lithuanian pharmacists (response rate 47.5 per cent). Univariate logistic regression was used to estimate risk factors for intention of pharmacists to go abroad. More than one quarter of Lithuanian pharmacists intended to work in other EU/EEA countries; however this was a definitive decision of only 2.3 per cent. Target destination countries were the United Kingdom, Ireland, Germany, Norway, Sweden and Denmark. The major reasons for leaving were higher salary, better quality of life and better professional opportunities. English language skills significantly increased the potential risk of working abroad by four times. Other significant factors were age less than 30 years, graduation since 1990, urban residence, and friends/family abroad. Even though the study did not find evidence of large-scale migratory flows, it found a significant percentage of Lithuanian pharmacists who intended to migrate. The potential effects of migration ought to be tackled systematically and in a coordinated way, because emigration affects the health system and health workers remaining in the country. In order to observe future trends, the survey should be repeated every two or three years. [From the publication]

ISSN:
1369-183X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6889
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 4
Export: