Gestalt therapy for soldiers and sailors’ couples and families by applying dance and movement therapeutic experiments

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Gestalt therapy for soldiers and sailors’ couples and families by applying dance and movement therapeutic experiments
Alternative Title:
Geštalto psichoterapija karių ir jūreivių poroms bei šeimoms, taikant šokio ir judesio terapinius eksperimentus
In the Journal:
Keywords:
LT
Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTGeštalto psichoterapijos atstovė Virginija Satir, kurią galima pavadinti Amerikos šeimos terapijos motina, tvirtino, kad santuokos terapijos tikslas yra „ne išlaikyti santykius ar išskirti porą, bet padėti partneriams pasirūpinti savimi“. Būtent efektyvios poros terapijos centre yra partnerių diferenciacija, o ne siekimas juos suvienodinti ir priderinti viens prie kito. Mokslinio tyrimo klausimas: kaip padėti karių ir jūreivių poroms bei šeimoms pereiti iš kentėjimo trajektorijos į kūrybinę savo gyvenimo kūrimo (sąmoningumo) trajektoriją, kaip, siekiant sumažinti psichosocialines problemas bei konfliktus vidiniame asmeniniame ir tarpasmeniniame santykių lygmenyje, kariams ir jūreiviams kūrybiškai saugiai pereiti iš statutinio į civilinį gyvenimą? Tikslas: atskleisti, kaip galima konsultuojant karių ir jūreivių poras bei šeimas geštalto psichoterapijoje, taikyti šokio ir judesio terapinius eksperimentus. Tyrimo metodologija apima geštalto psichoterapijoje naudojamą teorinį paaiškinimą, vadinamą socialinio kontakto patyrimo (eksperimento) ciklu. Geštalto psichoterapijoje tiriama, kiek pora ar šeima kontaktuoja, turi santykių ir sąveikauja tarpusavyje (Zinker 1994; Wheeler ir Beckman 1994), kaip ji iš kūrybinės tuštumos trajektorijos gali pereiti į save patenkinantį ar nepatenkinantį aktyvumą. Taikyti fenomenologiniai kokybiniai tyrimo metodai. Duomenys buvo analizuoti ir tvarkyti turinio analizės (angl. content analyze) būdu. Tyrime dalyvavo šeima, kuri lankė geštalto psichoterapijos konsultacijas (viso 10 sesijų). Kiekviena sesija truko 1,5 val. 5 sesijos buvo skirtos verbalinei psichoterapijai, o kitų 5 sesijų metu buvo taikomi šokio judesio terapiniai eksperimentai (argentinietiškas tango).Pateikti teorinio-praktinio porų, šeimų pokyčių tyrimo rezultatai, apibrėžti keliomis kategorijomis: 1) dualiniu grįžtamumu, t. y. pasikeitimu tokiu pačiu elgesiu; 2) sąveikos sinchronizacija ir 3) poros ar šeimos „gyvenimo šokio“ kitais kūrybiniais modeliais (trajektorijomis). Esminė išvada yra ta, kad, konsultuojant karių ir jūreivių poras bei šeimas geštalto psichoterapijoje, taikant šokio ir judesio terapinius eksperimentus, galima padėti kariams ir jūreiviams bei jų sutuoktiniams pereiti iš kentėjimo trajektorijos į kūrybinę savo gyvenimo kūrimo (sąmoningumo) trajektoriją, mažinant nutolimą ir susigrąžinant tarpusavio santykių gyvybingumą, ir įgyti patirties, suvokti gyvenimą iš kito partnerio perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Argentinietiškas tango; Geštalto psichoterapija; Kontakto ciklo patyrimas; Poros / šeimos gyvenimo šokis; Šokio ir judesio eksperimentai; Argentine tango; Contact cycle experience; Couple / family life dance; Dance and movement experiments; Gestalt therapy.

ENThe article aims at revealing the possibilities of application of dance and movement therapeutic experiments in consultations of soldiers and sailors couples and families. The article discusses the essential principles of Gestalt therapy in applying dance and movement therapy for couples and families, who start creating their couple life or are willing to change, to improve their current presence in the couple or in the family. In order to get answers to the issues of the research, i.e., "What happens, when we are dancing in couple? Moreover, what happens in the marriage, the couple life?", we have analyzed the metaphor of “the dance of the couple, family life“ through the experiences of the contact cycle. We have provided the results of the theoretical – practical research of changes in couples and families as several pre-defined categories: 1) dual reversibility: exchange of the same behavior; 2) interaction synchronization; 3) other possible models of the couple and family life dance. [From the publication]

ISSN:
2424-6131
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68714
Updated:
2022-08-29 14:39:22
Metrics:
Views: 9
Export: