Dėl k, g

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl k, g / t, d santykių baltų ir slavų kalbose
Alternative Title:
  • The Relations between k, g and t, d in the Baltic and Slavonic languages
  • К вопросу о взаимоотношении k, g / t, d в балтийских и славянских языках
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 86-90
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTVadinamasis k, g / t, d „maišymas“ ir panašus funkcionavimas yra senai pastebėtas. Šitas reiškinys vertinamas ir kaip labai svarbus, ir kaip banalus fonetinis procesas. Straipsnyje apžvelgiami svarbiausi šio reiškinio atvejai bei baltų kalbų duomenys lyginami su analogine slavų medžiaga, siekiant nustatyti, ar galima pastebėti ką nors panašaus slavų kalbose. Daromos išvados, kad nepriklausomai nuo aptariamų procesų santykinės chronologijos baltų ir slavų prokalbėse, jų sąveika įvairiais raidos etapais yra akivaizdi. Tuo ir aiškinami naujai susidarantys santykiai tarp k, g ir t, d. Slavų kalbose šie santykiai įvairesni, ir jie gali būti sąlygoti ir sisteminių, ir chronologinių priežasčių. [Iš leidinio]

ENConfusion of the sounds k/g and t/d and similar functioning have been long observed. This phenomenon is considered to be both a very important and a quite banal phonetic process. This article reviews the most important instances of this phenomenon and data from Baltic languages is compared with analogical material from Slavic languages in an effort to understand whether there is a similar phenomenon in the Slavic languages. The conclusion is reached that regardless of the respective chronology of the processes under study in the Baltic and Slavic proto-languages, their interaction at various stages of evolution is apparent. This explains the new relationships that formed between the sounds k/g and t/d. In the Slavic languages these relationships are more varied, and they may be conditioned by systemic or chronological factors.

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Kalbotyros darbai / Aleksas Girdenis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-2001. 3 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6862
Updated:
2016-08-06 22:12:23
Metrics:
Views: 25
Export: