Ekonomisto-finansininko specialybės perspektyvų ekonominis vertinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomisto-finansininko specialybės perspektyvų ekonominis vertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Economic assessment of economist-financier specialty perspectives in Lithuania
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2016, t. 10, Nr. 2, p. 81-101
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas ekonomisto-finansininko specialybės perspektyvų vertinimui Lietuvos ekonomistų-finansininkų darbo rinką analizuojant potencialios (moksleiviai, studentai), esamos (darbuotojai) darbo pasiūlos ir darbo paklausos (darbdaviai) aspektais. Vertinimas atliekamas pagal šešis kriterijus: pasirinkimą studijuoti ekonomiką arba finansus, studijų krypties / įgyto išsilavinimo keitimą, ateities planus, darbo paieškos laiką, pagal tai, kaip ekonomisto-finansininko specialybę Lietuvoje 2014–2015 m. vertina darbo rinkos dalyviai ir kaip ją vertins ateityje, ekonomisto-finansininko specialybės karjeros perspektyvų vertinimą pasauliniu mastu. Atlikus šios specialybės perspektyvų ekonominį vertinimą Lietuvoje, išsiaiškinta, kad ekonomisto-finansininko specialybės perspektyvos didėja. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo paklausa; Darbo pasiūla; Darbo rinka; Ekonomistų darbo rinka; Ekonomistų finansininkų specialybė; Finansininkų darbo rinka; Specialybės perspektyvos; Economist-financier specialty; Labour demand; Labour market; Labour market of the economists; Labour market of the financiers; Labour supply; Perspectives of the specialty.

ENThe main attention is focused on the assessment of the perspectives of the economist-financier specialty (in the Lithuanian labour market). Lithuanian labour market of economists-financiers is classified into three sections: present (employees) and potential (students of schools and students of universities) labour supply, and present demand (employers). The assessment is carried out using 6 criteria: the selection to study economicsfinance, the change of study fields or education, future plans, the time required to get a job, the assessment of the economist-financier specialty (in Lithuania) by the labour supply and labour demand in 2014–2015 and in the future, the assessment of the career prospects of the economists-financiers on a global scale. It was found that the perspectives of the economist-financier specialty are increasing. [From the publication]

DOI:
10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.2.5
ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Risk factors for suicide in cancer patients and preventive measures: a literature review Subtitle: cancer patient’s suicides and prevention / Jurgita Kazlauskienė, Alvydas Navickas, Sigita Lesinskienė, Giedrė Bulotienė. Archives of psychiatry and psychotherapy. 2022, 4, P. 68-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68607
Updated:
2019-11-19 06:19:23
Metrics:
Views: 11
Export: