Lietuvių bendrinės kalbos kirčiuotų ilgųjų monoftongų akustiniai požymiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių bendrinės kalbos kirčiuotų ilgųjų monoftongų akustiniai požymiai
Alternative Title:
Acoustic features of stressed long monophthongs in standard Lithuanian
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 47-58
Keywords:
LT
Formantė; Intensyvumas; Pagrindinis tonas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomos lietuvių bendrinės kalbos kirčiuotų monoftongų akustinės ypatybės, siekiama nustatyti, kokiais požymiais skiriasi cirkumfleksinė ir akūtinė priegaidės. Analizei pasirinkti bendrinės lietuvių kalbos dviskiemeniai žodžiai, kurių kirčiuotas monoftongas yra pirmame CV / C’V tipo skiemenyje. Eksperimentui buvo įrašyti 376 žodžiai su CV / C’V tipo kirčiuotais pirmaisiais skiemenimis. Analizuojant spektrogramas buvo matuojami ir aprašomi monoftongų požymiai: pagrindinis tonas, intensyvumas, trukmė, pagrindinės formantės. Nustatyta: 1. Trukme cirkumfleksiniai balsiai nuo akūtinių statistiškai patikimų nesiskiria, tačiau palyginę pasikliaujamuosius intervalus pastebėjome bendrą sisteminio pobūdžio dėsningumą: tiek absoliučiosios, tiek santykinės cirkumfleksinių balsių trukmės intervalai rodo, kad šia priegaide kirčiuoti balsiai yra ilgesni negu akūtiniai. Toks dėsningumas išryškėja keturiose lyginamose porose iš penkių. 2. Pagrindinio tono ir intensyvumo požymiais cirkumfleksinė priegaidė nuo akūtinės statistiškai patikimai nesiskiria, pasikliaujamieji intervalai sisteminio pobūdžio skirtumų nerodo, išskyrus intensyvumo diapazono intervalus, kurie nurodo cirkumfleksinių balsių platėlesnį diapazoną. 3. Lyginant cirkumfleksinių ir akūtinių balsių pirmosios ir antrosios formančių vidurkių dažnius statistiškai patikimų skirtumų nenustatyta: pasikliaujamieji intervalai labai susikerta ar net sutampa, apskaičiuota Studento kriterijaus reikšmė dažniausiai labai maža. Daroma išvada, kad priegaidės akustiniais požymiais statistiškai patikimai nesiskiria. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagrindinis tonas; Intensyvumas; Trukmė; Formantė.

ENThe article aims to describe the acoustic peculiarities of the accented monophthongs and also to discover the differences between circumflex and acute accents. The attempt was made to investigate the literary language words with the monophthong, CV / C’V type, accented on the first syllable. Altogether there were selected 376 CV / C’V accent type words, with the accent put on the first syllable. The analysis of the spectrograms was based on description and investigation of the attributes of the monophtongs: fundamental frequency, intensity, duration, and fundamental formant. Duration of the vowels with the circumflex accent do not differ from the vowels with the acute. But the absolute and relative duration data show that vowels with circumflex are longer than with the acute. Data of fundamental frequency and intensity allow us to claim that there are no differences between circumflex and acute: the confidence intervals do not show differences. The first and the second formant of circumflex and acute vowels do not differ too: the confidence intervals cross each other or sometimes even dash. As a conclusion of the investigation may be stated as follows: there is no statistical difference between the circumflex and acute accent of the accented, long monophthongs in Lithuanian language. [From the publication]

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6854
Updated:
2013-04-28 16:30:28
Metrics:
Views: 45
Export: