Managing global competitiveness: impact of talents on innovations in Baltic States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managing global competitiveness: impact of talents on innovations in Baltic States
Alternative Title:
Globalaus konkurencingumo vadyba: talentų įtaka inovacijoms Baltijos šalyse
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2015, t. 9, Nr. 1, p. 13-28
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama globalaus talentų konkurencingumo (GTK) įtaka regioninio ekonomikos konkurencingumo vadybai. Atskleidžiama, kad GTK kompleksinis lyginamasis vertinimas yra veiksmingo žinių išteklių ir investicijų į šalies intelektinę ekonomiką paskirstymo pagrindas. Pateikta GTK kriterijų ir rodiklių visuma darbe vertinama remiantis daugiakriterių ekspertinių metodų taikymo galimybėmis ir apžvelgiant Baltijos šalių GTK įtaką jų inovacijų vadybai. Grafinė žinių ir inovacijų determinantų priklausomybė reljefiškai išryškina lyginamųjų šalių inovacinių strategijų, jas išreiškiančių statistinių modelių stiprybes ir silpnybes. Šis tyrimas atskleidė, kad BNP 1 gyventojui dydis ir nacionalinio ekonominio konkurencingumo įtaka ne tokia reikšminga tų šalių GTK rodiklių skirtumams, nei tikisi tarptautiniai šios metodikos ekspertai. Tačiau socialiniai ir tvarios plėtros skirtumai turi didesnę įtaką nemažai daliai GTK rodiklių, pirmiausia inovatyvių kompetencijų ir gebėjimų diegimui, pvz., dėl protų nutekėjimo į turtingesnes šalis ir labiau išvystytų šalių paramos registruojant kitur parengtus naujovių projektus, apsaugant patentus. Darbo išvadose sakoma, kad tarptautinė GTK metodika padeda atskleisti, kaip didinti kompetencijų ir kitų talentų ugdymo poveikių konkurencingumą; numanomos galimybės, kaip tobulinti mokesčių politikos programavimą skatinant inovacines investicijas, tarp jų ir į profesinę edukaciją. Pateikta lyginamoji Baltijos šalių GTK ir inovacinių veiksnių ekspertinė analizė rodo faktinius tam tikrų inovacinių investicijų sričių privalumus ir trūkumus siekiant didinti tvarios plėtros veiksmingumą ir ekonominį konkurencingumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalaus konkurencingumo vadyba; Globalaus konkurencingumo valdymas; Talentų įverčių kriterijai; Žinių gebėjimų vertinimas; Evaluation knowledge skills; Managing global competitiveness; Talents assessment criteria.

ENThe paper discusses the impact of global talent competitiveness (GTC) on managing the regional economic competitiveness. The complex evaluation and comparative assessment of GTC is a basis for effective knowledge resource distribution and investment into intellectual economic policy. Some conclusions concerning comparative evaluations of GTC and their impact on innovations in the Baltic States are presented. [From the publication]

DOI:
10.7220/AESR.2335.8742.2015.9.1.1
ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Ugdymo kompetencijos rodikliai: tarptautiniai palyginimai / Antanas Buračas. Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos / redakcinė kolegija: Antanas Buračas ... [et al.]. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. P. 126-148.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68525
Updated:
2020-06-08 15:58:45
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: