Mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro žinių ir gebėjimų atitiktis darbdavių lūkesčiams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro žinių ir gebėjimų atitiktis darbdavių lūkesčiams
Alternative Title:
Meeting expectations of employers on knowledge and skills of mechanical engineers
In the Journal:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro žinių ir gebėjimų atitiktis darbdavių lūkesčiams. Pateikiama dėstytojų, studentų nuomonė apie studijas, gamybinių praktikų vadovų, darbdavių požiūris į mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro technines ir socialines kritines kompetencijas. Atlikus tyrimus galima teigti, kad absolventų teoriniai gebėjimai atitinka darbdavių poreikius, o praktinius įgūdžius reikia tobulinti. Studijų programos rezultatai atitinka įmonių veiklos strategiją. Įmonės vadovai yra patenkinti įdarbintais kolegijos absolventais ir mano, kad studijų programos dalykai sukuria prielaidas specialistams sėkmingai dirbti besikeičiančioje profesinėje aplinkoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gamybos, kokybės, socialinės ir asmeninės kritinės kompetencijos; Kompetencija; Kompetencija, kvalifikacija, studijų kokybė, kritinė kompetencija, gamybos, kokybės, socialinės ir asmeninės kritinės kompetencijos; Kvalifikacija; Studijų kritinė kompetencija; Competence; Competency, qualification, quality of studies, critical competency, manufacturing, quality, social and personal critical competencies; Production, quality, social and personal critical competencies; Qualification; Study critical competence.

ENThe article analyses the professional mechanical engineering Bachelor of science knowledge and skills match employers expectations. Provides faculty, student opinion about the studies in mechanical engineering technology, industrial managers, practitioners in the applicant’s opinion on the two sides of the professional Bachelor ofmechanical engineering technical and social-critical competencies. Research suggests that graduates obtained the theoretical capacity to meet the needs of employers, and the practical skills you need to improve. The program has produced consistent with the corporate strategy. Company executives are recruited to meet the college graduates, and believes that the prerequisites of the program have already been the subjects of professional work successfully in a changing professional environment. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Related Publications:
Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi / Rimantas Laužackas, Margarita Teresevičienė, Eglė Stasiūnaitienė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. 224 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68464
Updated:
2023-02-26 12:46:40
Metrics:
Views: 30    Downloads: 2
Export: