Metalo dirbiniai ir kiti bažnytiniai reikmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metalo dirbiniai ir kiti bažnytiniai reikmenys
Alternative Title:
Metal objects and other church requisites
Keywords:
LT
Kryžiai / Crosses; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPlati parodoje eksponuotų metalo dirbinių panorama, jų atlikimo technikos įvairovė ir amžių formų kaita atskleidžia dar vieną didelį ir vertingą dailės palikimą, eksponuotą Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. Straipsnyje trumpai pristatomi parodos eksponatai iš metalo: iš juodojo ir spalvotojo metalų kalstyti ir lieti gaminiai. Trumpai aptariamas liejininkystės menas LDK (Šv. Kotrynos bažnyčios varpai), dekoratyviniai kalvystės dirbiniai (Mažosios Lietuvos antkapiniai kryžiai), bažnytinių procesijų reikmenys ir kiti metalo dirbiniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auksakalystė; Metalo dirbiniai; Kalstymas; Varpai; Karstai; Kryžiai; Procesijos; Cross; Bell.

ENA wide panorama of metal articles displayed at the exhibition, the variety of techniques of making them and a change in forms of the centuries reveal another large and valuable heritage displayed at the exhibition of the Programme of Lithuania’s Millennium and the Jubilee 200 Years “Christianity in Lithuanian Art”. The article presents the exhibits made of metal that were displayed at the exhibition in brief: articles forged and cast of ferrous and non-ferrous metal. The art of casting in the Grand Duchy of Lithuania (bells of the Church of St Catherine), decorative articles of smith’s work (crosses on the graves in Lithuania Minor), attributes of church processions and other metal articles are discussed in brief.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6846
Updated:
2014-04-22 09:18:44
Metrics:
Views: 56
Export: