Lietuvos sakralinė auksakalystė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė auksakalystė
Alternative Title:
Sacral Jewellery Art of Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sakralinė auksakalystė; Meninė auksakalystė; Gotikos auksakalystė; Renesanso auksakalystė; Barokas; Klasicizmas; Istorizmas; Sacral godsmith's art.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Gotikos auksakalystė; Istorizmas; Klasicizmas; Menas / Art; Meninė auksakalystė; Religinis menas. Bažnytinis menas. Sakralinis menas / Religious art. Sacral art; Renesansas / Renaissance.
EN
Sacral godsmith's art.
Summary / Abstract:

LTKnygos „Auksakalystė. Antroji knyga: Pavieniai metalo dirbiniai“ skyriuje „Lietuvos sakralinė auksakalystė“ pristatoma Eucharistijos indų formų ir dekoro įvairovė, atskleidžiama Lietuvos sakralinės auksakalystės meno raida, jai būdingi stilistiniai bruožai. Kūriniai grupuojami stilistinėmis epochomis. I dalyje aptariami ankstyviausi auksakalystės dirbiniai, kuriems būdingi gotikos, renesanso ir manierizmo stiliaus bruožai. II ir III dalyse pristatomi gausiai išlikę baroko laikotarpio auksakalystės reikmenys. Dėl šio stiliaus dirbinių gausos skyrius skeltas į dvi dalis – ankstyvojo ir brandžiojo baroko XVII a. 3 deš.-XVIII a. I ketv. auksakalių kūrinius. Nuo XVIII a. II ketv. barokas įgijo vėlyvąją savo stiliaus raidos stadiją, kūrinių elementai pynėsi su regentystės dailės ir rokoko stiliaus formomis. Lietuvos auksakalystėje šis laikotarpis vadinamas „aukso amžiumi. Nuo XVIII a. Lietuvos bažnyčių paveikslai imami dažniau dabinti naujais sidabro drabužiais, todėl gėlėmis ir įvairiais ornamentais kalstinėti dangalai puošė daugelio bažnyčių paveikslus. Meistriškumu išsiskyrė auksakaliai J. Laris, J. K. Štapeleris. IV dalis atspindi klasicizmo stiliaus dirbinių darną ir ikonografiją, saikingą dekorą. V dalis skirta istorizmo laikotarpiui, kuriuo sukurti sakraliniai indai pasižymėjo neogotikos ir neobaroko stilistika. Daugiausia šio laikotarpio kūrinių sukurta M. Neviadomskio dirbtuvėse Vilniuje, nemažai atvežta iš Varšuvoje veikusių sakralinių reikmenų dirbtuvių. Skyrių sudaro įvadinis straipsnis bei kūrinių katalogas su nuotraukomis, vertybių aprašais.

ENThe Chapter “Lithuanian Sacral Jewellery Art” in the book “Jewellery Art. Book Two. Individual Metal Articles”, presents the variety of the Eucharist receptacles and décor, reveals the development of sacral jewellery art of Lithuania, stylistic features characteristic of it. The works are grouped by stylistic epochs. Part I discusses the earliest articles of jewellery art, which are characterised by the features of gothic, renaissance and mannerism style. Parts II and II present accessories of jewellery art of the baroque period. Due to the abundance of articles of this style the Chapter is divided into two parts – works of goldsmiths of early and mature baroque of the third decade of the 17th –the first quarter of the 18th century. In the second quarter of the 18th century baroque entered the late stage of the development of its style. In Lithuanian jewellery art this period is called “Golden Age”. In the 18th century pictures of Lithuanian churches were more often adorned with new silver attire therefore coverings forged in flowery and various ornaments adorned pictures of many churches. Goldsmiths J. Laris and J. K. Štapeleris were famous for their mastery. Part IV reflects harmony and iconography, as well as moderate décor of the articles of a classicist style. Part V is devoted to the period of historicism. Sacral dishes created then distinguished themselves for their neo-gothic and neo-baroque stylistics. The majority of works of that period were made in M. Neviadomskis’ workshops; many of them were brought from workshops of sacral articles in Warsaw. The Chapter consists of an introductory article and a catalogue of works with photographs, a list of values.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6844
Updated:
2014-04-22 09:18:16
Metrics:
Views: 36
Export: