Politinių partijų dalyvavimas koalicinėse vyriausybėse : atspindžiai nacionalinėje Lietuvos žiniasklaidoje (1996-2013)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinių partijų dalyvavimas koalicinėse vyriausybėse: atspindžiai nacionalinėje Lietuvos žiniasklaidoje (1996-2013)
Alternative Title:
Participation of politcal parties in coalition governments: reflections in the Lithuanian mass-media (1996-2013)
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2014, Nr. 17, p. 111-142
Keywords:
LT
Politinės partijos / Political parties; Vyriausybė / Government; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPolitologijoje postuluojamas reikšmingas politinių partijų vaidmuo koalicinėse vyriausybėse, todėl tikėtina, kad šalies žiniasklaidoje, aprašančioje koalicinių vyriausybių veiklą, politinėms partijoms bus skiriamas didelis dėmesys. Šiame straipsnyje tarpdisciplininio tyrimo būdu, gretinant lyginamosios politikos ir žiniasklaidos studijų metodus, siekiama išsiaiškinti, ar politinės partijos, kaip svarbūs koalicinės vyriausybės ir koalicinės valdysenos aktoriai, išryškėja Lietuvos žiniasklaidoje. Pirmiausia straipsnyje pateikiama Lietuvos žiniasklaidos stebėsenos apžvalga, analizuotų dienraščių ir interneto portalų populiarumo tendencijos bei analizės metodologija. Toliau aptariama politinių partijų reikšmė Lietuvos koalicinės valdysenos kontekste, akcentuojami reikšmingi partiniai koalicinių vyriausybių formavimo, veiklos ir atsistatydinimo aspektai. Atsižvelgiant į koalicijų teorijos įžvalgas, keliamos hipotezės apie žiniasklaidos straipsnių, kuriuose aprašomi skirtingi Lietuvos koalicinių vyriausybių tipai ir jų veikla, tikėtiną dėmesį partijoms bei šio dėmesio dinamiką. Empirinis tyrimas remiasi rašytinės žiniasklaidos stebėsenos duomenimis, apimančiais visuomenės informavimo priemonių perteiktą informaciją, susijusią su koalicinių vyriausybių darbu Lietuvoje 1996–2013 metais. Tyrimo rezultatai rodo, kad apžvalginiai žiniasklaidos straipsniai, aprašę ir komentavę Lietuvos koalicinių vyriausybių veiklą, kaip ir politologiškai tikėtasi, partijoms santykinai daugiau dėmesio skyrė mažumos vyriausybių atveju, o straipsniuose, pristatančiuose minimalios persvaros ir perteklinių koalicijų darbą, partijos figūravo mažiau. Vis dėlto, kitaip negu suponuoja politologinė įžvalga, pasirodė, kad Lietuvos viešojoje erdvėje partijų, kaip kolektyvinio veikėjo, reikšmė svarbiausia buvo koalicijų valdymo, o ne formavimo etape. [...].Reikšminiai žodžiai: Antraštė; Informacinis portalas; Koalicinė vyriausybė; Ministras Pirmininkas; Nacionalinis dienraštis; Partija; Tekstas; Coalition government party; Heading; Lithuania; National daily; News website; Prime minister; Text.

ENPolitical parties play a key role in the functioning of coalition cabinets; therefore it is reasonable to expect the media to pay considerable attention to political parties while covering activities of coalition governments. This interdisciplinary exploration draws on methodologies of Comparative Politics and Media Studies in order to ascertain whether Lithuanian media emphasize political parties as important factors of coalition governance. The article begins by introducing readership trends for daily print newspapers and news websites that have been studied as a part of Lithuanian media monitoring, along with methodology of the project. Next we discuss the importance of political parties in the context of coalition governance in Lithuania, paying particular attention to partisan aspects of coalition formation, maintenance and dissolution. We build on he insights of coalition theory to produce three testable hypotheses about the focus of national print media on political parties acting in Lithuanian coalition cabinets. In the empirical study we analyze data, gathered by monitoring text-based media, encompassing articles related to the functioning of Lithuania’s coalition cabinets between 1996 and 2013. The findings show that, consistently with expectations, articles describing and commenting activities of Lithuanian coalition governments dedicated more attention to political parties when writing about minority cabinets; in the meantime, articles concerning the work of minimal winning coalitions placed less emphasis on political parties. On the other hand, contrary to expectations, political parties as collective actors have received most attention during the operation, as opposed to the formative stage of coalition life. [...].

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Assessment of competences of the governments of the Republic of Lithuania / Genovaitė Avižonienė, Marius Paulauskas, Patricija Kemtė. Vadyba 2023, Nr. 1 (39), p. 47-57.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68350
Updated:
2022-10-19 10:33:39
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: