Kalbos vieta valstybių politikoje: standartinių kalbų susikūrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos vieta valstybių politikoje: standartinių kalbų susikūrimas
Alternative Title:
Languages in the state policy: development of language standard
In the Journal:
Parlamento studijos. 2014, Nr. 16, p. 82-103
Keywords:
LT
Gramatika; Gryninimas; Kalbos politika; Rašomoji kalba; Rašyba; Standartinė kalba; Tarmė; Tauta; Universitetas; Valstybės politika.
EN
Dialect; Gammar; Grammar; Language politics; Lithuanian; Nation; Orthography; Purification; Standard language; State policy; University; Written language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti, kada ir kaip Europoje atsiranda kalbos standartas, kokia jo prasmė, kuo šie procesai panašūs į procesus, vykusius Lietuvoje. Standartinės kalbos greičiau sukuriamos ir įtvirtinamos ten, kur jos suprantamos kaip valstybių vienijimo ir valdymo įrankis. O ten, kur standartinės kalbos idėja kyla pavergtoje tautoje, jai tenka nueiti ilgą ir sunkų kelią. Lietuvių standartinės kalbos istorija sudėtinga ir ilga. Iki XIX a. tarmė, nepaisant rašančiųjų polinkio į vakarų aukštaičių tarmę, nepasirenkama, rašyba nenusistovėjusi, su valstybės politika ji siejasi tik tiek, kiek lietuvių kalba yra reikalinga kaimiečiams ir smulkiajai bajorijai valdyti. XIX a. didžiulį vaidmenį suvaidina Žemaičių sąjūdis ir jo siekius tęsęs Motiejus Valančius. XIX a. pabaigoje tarmė jau pasirinkta, rašyba nusistovi. Apskritai visas XIX a. pažymėtas kalbos gryninimo žyme. Svarbiausiais standartinei kalbai laikytini 1922 metai, kai Konstitucijoje ji paskelbiama valstybine, Švietimo ministerija Jablonskio gramatiką pripažįsta gramatikos standartu, o Kaune įkuriamas universitetas. [Iš leidinio]

ENThis paper focuses on the development of language standard: why and when it emerged in Europe, its significance and similarity to the processes that happened in Lithuania. Standard languages are created and get established faster when they are understood as a tool to unite and rule states. For a subdued nation the development of standard language might be long and difficult. The history of Standard Lithuanian is long and complex. Despite the tendency of writing to lean towards the Western Aukštaitian, the dialect was not chosen until the nineteenth century and the orthography was not fully established; the link with the state policy was in so much as it was needed to control the countryside people and gentry. The Samogitian movement and Motiejus Valančius who continued to implement its aspirations played a significant role in the nineteenth century events. At the end of the nineteenth century the dialect was already selected and orthography set. Generally the whole nineteenth century was marked by the purification of the language. 1922 might be considered the most important year for Standard Lithuanian: it was declared the state language in the Constitution, the Ministry of Education acknowledged Jablonskis’ grammar as the standard grammar and the university was established in Kaunas. [From the publication]

ISSN:
1648-9896
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68343
Updated:
2021-03-22 10:03:58
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: