Tarp refleksijos ir nuotykio : lietuvių migrantų pasakojimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp refleksijos ir nuotykio: lietuvių migrantų pasakojimai
Alternative Title:
From reflection to adventure: stories of Lithuanian migrants
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2016, 22, p. 109-117
Keywords:
LT
Egzilio patirtys; Literatūra; Migrantinė literatūra; Tapatybė.
EN
Exile experience; Identity; Lithuanian literature; Migrant literature.
Summary / Abstract:

LTNuo 2000 m. Lietuvoje išleista apie 60 knygų, kurių autoriai yra emigravę lietuviai, ilgesnį ar trumpesnį laiką svetur gyvenę ar nuolat migruojantys tarp gimtinės ir svetimos šalies. Pastaruoju metu svetur rašoma lietuvių literatūra yra tapusi Lietuvoje kuriamos literatūros savastimi, vertinama ir reflektuojama literatūros kritikų, istorikų, sociologų, kaskart randant įvairių pokyčių, naujų vardų ar tendencijų, bendrumų ir visai naujų patirčių. Net trys išeivijoje gyvenančių autorių knygos dalyvavo Metų knygos 2015 rinkimuose: D. Staponkutės Iš dviejų renkuosi trečią, V. Papievio Odilė, arba oro uostų vienatvė (2015), A. Šileikos Pirkiniai išsimokėtinai (2014). D. Staponkutės knyga išrinkta geriausia metų knyga. Egzilinės tapatybės refleksija, buvimo svetur svarstymai yra svarbūs daugeliui lietuvių tekstų. V. Papievio romanuose, D. Staponkutės esė knygose kalbos, adaptacijos, kūrybos sampratos klausimai perauga į intertekstualų literatūrinį-filosofinį svarstymą. E. P. Pukytė savo esė knygose ironiškai supriešina britų ir lietuvių gyvenimo būdo, tarpusavio santykių klausimus. Pastaruoju metu itin populiarūs dienoraščio, pažintinės kelionių literatūros žanrai. Žurnalistų, rašytojų (A. U žkalnio, Z. Čepaitės, J. Melniko) knygose šalia praktinio pažintinio aspekto svarbus tampa gyvenimo svetur patirčių apibendrinimas. Leidyklos Lietuvoje pradėjo leisti emigrantinių biografijų ar biografinių romanų serijas, kurios taip pat atlieka pažintinę funkciją. Straipsnyje analizuojama, kaip per penkerius metus pakito Lietuvoje leidžiamų svetur parašytų knygų tematika bei problematika, žanrai, kiek populiariuose lietuvių moterų emigrančių meilės romanuose yra svarbus egzilinis kontekstas. [Iš leidinio]

ENFrom 2000 onwards Lithuania saw the publication of roughly 60 books whose authors are Lithuanians who have emigrated or who have lived for some time abroad or who are constantly migrating between their birthland and a new homeland. Recently a Lithuanian literature created abroad has become an integral part of the country’s literature, one that literary critics, historians, and sociologists are evaluating and reflecting on as they keep on discovering ever new changes, names, and trends either in common to many of them or setting some of them apart. As many as three books by authors living abroad took part in the 2015 Book of the Year Competition: Dalia Steponkutė’s Iš dviejų renkuosi trečią [Out of Two I Pick the Third], Valdas Papievis’s Odilė, arba oro uostų vienatvė [The Loneliness of Airports] and Antanas Šileika’s Pirkiniai išsimokėtinai [Buying on Time]; and the winner was Steponkutė’s book. Reflections on exile identity and on being in a foreign country characterize many Lithuanian texts. In the novels of Papievis and the essays of Steponkutė, issues of language, adaptation, and creativity blossom into intertextual literary and philosophical meditations. In her essays, E. P. Pukytė ironically juxtaposes British and Lithuanian ways of life and strategies of interpersonal relations. Books by journalists or writers (A. Užkalnis, Z. Čepaitė, J. Melnikas) touch not only on aspects of practical knowledge but also generalize on experiences of living abroad. Lithuanian publishing houses have begun putting out series of emigrant biographies or biographical novels, which likewise have an informational component. This article attempts to analyze how much, in books written abroad but published in Lithuania during the last 5 years, has changed in terms of themes, problems, and genres; and how important the exile context is in the popular romances produced by Lithuanian emigrant women authors. [From the publication]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
2009-2019 m. lietuvių (e)migrantų literatūra vaikams / Laimutė Adomavičienė. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2020, Nr. 29, p. 149-165.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68329
Updated:
2018-12-17 14:13:18
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: