Nuostatos kaip socialinio darbuotojo profesinės veiklos motyvaciją skatinantis veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuostatos kaip socialinio darbuotojo profesinės veiklos motyvaciją skatinantis veiksnys
Alternative Title:
Beliefs as a factor to increase the motivation of social worker’s professional activity
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2017, Nr. 2 (77), p. 41-52
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio dėmesio centre – socialinio darbuotojo, kaip labiausiai kvalifikuoto socialinio darbo profesijos atstovo, asmenybė. Tiriamos socialinio darbuotojo nuostatos dėl savo gebėjimų ir aplinkos, kaip veiksniai, galintys stiprinti profesinės veiklos motyvaciją. Tyrimas grindžiamas motyvacijos sistemų teorijos efektyvaus funkcionavimo koncepcija. Taikomas interviu metodas. Tiriamos socialinio darbuotojo nuostatos dėl savo gebėjimų grindžiamos pagrindiniais socialinio darbo proceso komponentais. Tirti socialinių darbuotojų nuostatas dėl aplinkos taikomas konstruktas, atskleidžiantis socialinėms profesijoms būdingus esminius nuo organizacijos priklausomus veiksnius. Tyrimo rezultatai išryškina tirtus socialinių darbuotojų nuostatų parametrus ir atskleidžia vyraujančius socialinių darbuotojų profesinio funkcionavimo modelius, kurie rodo socialinių darbuotojų profesinės veiklos motyvacijos lygmenį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis darbas; Profesinės veiklos motyvacija; Nuostatos dėl savo gebėjimų ir aplinkos; Social work; Motivation of professional activity; Personal agency and context beliefs.

ENThe focus of this article is on the personality of a social worker as most qualified representative of the profession. The task of the article is to explore social worker’s personal agency and context beliefs as a factor to increase the motivation of social worker’s professional activity. The methodological basis of the research is the Concept of Effective Functioning (Motivational Systems Theory, Ford, 1992). The talk – interview was used to gain factual information about social worker’s capability beliefs related to the main elements of problem solving process. To explore social worker’s context beliefs, a construct embracing essential factors characteristic to social organizations was made. The research provide information about the mentioned parameters of the beliefs and reveal the dominating patterns of social workers’ professional functioning indicating the level of their motivation. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Determinants of professional motivation of social workers working with people with disabilities / Remigijus Bubnys, Eglė Milašiūtė. Society. Integration. Education 2020, vol. 5, p. 61-71.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68194
Updated:
2018-12-17 14:15:35
Metrics:
Views: 81    Downloads: 42
Export: