Grožio terapijos paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre kokybės vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grožio terapijos paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre kokybės vertinimas
Alternative Title:
Beauty therapy services quality assessment in the sectoral practical training center
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2017, Nr. 1 (76), p. 127-141
Keywords:
LT
Kokybė; Grožio terapijos paslaugos; Vartotojų požiūris; Sektorinis praktinio mokymo centras; Quality.
EN
Beauty therapy service; Consumer point of view; Sectoral practical training center.
Summary / Abstract:

LTPaslaugų kokybės vertinimas yra sudėtingas procesas, nes paslaugos yra heterogeninės, neatskiriamos ir naudojamos jų teikimo metu. Būtent dėl šių savybių nustatyti grožio terapijos paslaugų kokybę sudėtinga. Straipsnyje analizuojami grožio terapijos paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre kokybės vertinimo praktiniai aspektai, apibūdinama grožio terapijos paslaugos kokybė ir jos kriterijai, pristatomi grožio terapijos paslaugų kokybės tyrimo vartotojų požiūriu rezultatai. Tyrimo tikslas - įvertinti grožio terapijos paslaugų kokybę pasirinktame sektoriniame praktinio mokymo centre vartotojų požiūriu. Straipsnis parengtas, remiantis mokslinės ir normatyvinės literatūros analize, autorių atlikto kokybės tyrimo rezultatais, kurie grindžiami grožio terapijos paslaugų kokybės vertinimo modeliu. Tyrimui pasirinktas atsitiktinių respondentų elektroninės apklausos metodas. Apklausoje dalyvavo 195 respondentai. Nustatyta grožio terapijos paslaugos kokybė gali būti vertinama vadovaujantis tokiais kriterijais kaip apčiuopiamumas, patikimumas, jautrumas, tikrumas, empatiškumas. Išanalizavus anketinės apklausos rezultatus nustatyta, kad sektoriniame praktinio mokymo centre teikiamos paslaugos vartotojų požiūriu yra kokybiškos. Galima teigti, kad, respondentų nuomone, jie gavo patrauklias, priimtinas, profesionaliai ir kokybiškai atliktas paslaugas. Centro reputacija vertinama puikiai, beveik visi apklausos dalyviai jį rekomenduotų savo draugams ir pažįstamiems.

ENThe review of the quality of service is a complicated process because services are heterogeneous, inseparable and used when they are provided. Due to these features it is hard to assess the quality of beauty therapy service. The article analyses the practical aspects of the review of the beauty therapy services' quality in a sectoral practical training centre, describes the quality of the beauty therapy services and its criteria, presents the results of the research on the quality of the beauty therapy services concerning consumers. The aim of the research is to review the quality of the beauty therapy services concerning consumers in a chosen sectoral practical training centre. The article is based on a scientific and normative literature analysis and on the results of the quality review made by the authors, which are justified by the review model of the beauty therapy services' quality. The online survey method of random respondents was chosen for the research. 195 respondents participated in the survey in total. The determined quality of the beauty therapy services can be assessed according to criteria such as tangibility, reliability, sensitivity, certainty, empathy. After analysing the results of the survey it was determined that the provision of the services in the sectoral practical centre concerning consumers is high-quality. It can be stated that in the opinion of the respondents, they received inviting, acceptable, professional and quality services. The reputation of the centre got an excellent review, almost every participant of the survey would recommend it to their friends or acquaintances.

DOI:
10.15181/tbb.v76i1.1518
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis / Neringa Langvinienė, Birutė Vengrienė ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas, : Technologija, 2005. 363 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68192
Updated:
2020-03-18 15:28:22
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: