Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos. 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos. 1
Alternative Title:
Algirdas Julius Greimas: person and ideas
Editors:
Sverdiolas, Arūnas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : „Baltų lankų“ vadovėliai, 2017.
Pages:
775 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Autobiografika — Šiaulius prisimenant / Algirdas Julius Greimas — Apie 1941 metus Lietuvoje / Algirdas Julius Greimas — Vietoj nekrologo / Algirdas Julius Greimas, Aleksys Churginas — Pirmasis intelektualinės autobiografijos bandymas / Algirdas Julius Greimas — Intelektualinės autobiografijos bandymas. Kalbina Vytautas Kavolis — „Semiotikos istorija yra mano asmeninė istorija“. Kalbina Saulius Žukas — Pokalbis. Kalbina Jean-Claude Chevalier ir Pierre Encrevė — „Semiotika yra bendrosios nuomonės pasaulis“. Kalbina Franęois Dosse — Pagrindinis žodis – Algirdas Julius Greimas. Kalbina Ugnė Karvelis — Pradžioje buvo Greimas. Kalbina Philippe Maniėre — Semantika ir semiotika. Kalbina Pierre Daix — Prancūzijoje išsikerojo „bereikšmiškumas“. Kalbina Michel Kajman ir Corine Lesnes — Dialogo monologai. Iš Algirdo J. Greimo laiškų 1958-1992 m. / Irena Oškinaitė-Būtėnienė — Anuomet Grenoblyje / Ramutė Iešmantaitė-Ramunienė — Iskenderun, Iskenderun / Perkūnas Liutkus — Honoris causa / Erie Landowski — Algirdas Julius Greimas, žmogus ir kūryba. Teresą Keane Greimas kalbina Luisa Ruiz Moreno — Algirdas Julius Greimas / Jean Delorme — Lietuvos didvyriai: Algirdas Julius Greimas / Eero Tarasti — Greimas – mano lėmėjas / Kęstutis Nastopka, Heidi Toclle — Ką sakė Greimo tyla. Živilę Šlekytę-Stanton kalbina Jūratė Levina — Jonas Kubilius apie Algirdą Julių Greimą. Kalbina Kęstutis Nastopka — Zigmas Zinkevičius apie bičiulystę su Algirdu Juliumi Greimu. Kalbina Kęstutis Nastopka — Ne iki galo realizuota pažintis / Tomas Venclova — Ar prisiminimai prikelia asmenybę / Marija Aušrinė Pavilionienė — Susitikimų epizodai / Bronislovas Kuzmickas — Diena su Algirdu Juliumi Greimu / Darius Kuolys — Prisimenant Greimą / Gražina Marija Martinaitienė — Atsisveikinant su Greimu / Bronys Raila — Prasmių paieškos / Leonas Peleckis-Kaktavičius —Algirdas Julius Greimas: vaikystė, mokslai ir karo metai / Thomas F. Broden — „Į politiką ilgai žiūrėjau kaip į rimtą reikalą“ / Daiva Dapkutė — Gyvenimo chronologija — Redakcinės pastabos — Rodyklė — Summary.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLietuviškai sąmonei Algirdas Julius Greimas yra mįslinga figūra. Joks kitas lietuvis nėra sukūręs humanitarinio ar kokio kito mokslo metodologijos ar mokyklos, kuri būtų tokia ženkli ir atpažįstama pasauliniame XX–XXI amžiaus kontekste, kaip Paryžiaus arba tiesiog „greimasienne“, „greimiškoji“ semiotika. Plačiai suvokiama ar bent numanoma, kad ši figūra yra labai stambi; visai neatsitiktinai Greimo vardas yra išraižytas ant „Gyvybės medžio“ paminklo Vingio parke Vilniuje tarp šimto iškiliausių Lietuvos tūkstantmečio asmenybių. Tačiau ir išsilavinusiai publikai jo teoriniai kūriniai, semiotiniai tekstai yra sunkiai paskaitomi, atrodo perdėm terminologiški, specialūs, techniški. Matematiniams ar teorinės fizikos tekstams tai būtų laikoma savaime suprantamu dalyku, bet iš humanitarinių mokslų tikimės, kad jie bus lengviau perprantami, tad čia neretai iškyla neaiškumas – ką apie tai galvoti? Knyga skirta atskleisti žymaus semiotiko, mitologo, kalbininko, literatūros kritiko Algirdo Juliaus Greimo (1917-1992) asmenį. Skelbiami autobiografiniai jo rašiniai ir rinktiniai laiškai įvairiems asmenims, interviu ir pokalbiai su juo, pluoštas nuotraukų, su juo bendravusių asmenų prisiminimai, taip pat biografiniai tekstai apie jį. Didžioji dalis medžiagos lietuvių skaitytojui pateikiama pirmą kartą.

ENVolume I covers the personality of Algirdas Julius Greimas. The book opens with the Editor’s Preface. The Autobiography section includes four texts by Greimas himself: “Remembering Šiauliai” (previously published and known by the title “Then, When the Boorish Blood Turned Blue”), “In Lithuania around 1941,” “Aleksys Churginas. By Way of an Obituary,” and “The First Attempt at an Intellectual Biography”. Interviews contain eight conversations by various personalities with Greimas from different periods: “The Attempt at an Intellectual Biography,” with Vytautas Kavolis; “The History of Semiotics is Personal History,” with Saulius Žukas; “Interview”, with Jean Claude Chevalier and Pierre Encrevé; “Semiotics is the World of Common View,” with François Dosse; “The Master Word – Algirdas Julius Greimas,” with Ugnė Karvelis; “In the Beginning There was Greimas,” with Phillippe Manière; “Semantics and Semiotics,” with Pierre Daix; and “France is Overtaken by Insignificance,” with Michel Kajman and Corine Lesny. The section of Letters presents, in the chronological order, 182 letters written by Greimas from 1940 to 1992 to the Lithuanian addressees Vytautas Abraitis, Jonas Aistis, Jonas Deksnys, Aleksandra Fledžinskaitė-Kašubienė, Kazys Jankauskas, Julius Juzeliūnas, Irena Kostkevičiūtė, Darius Kuolys, Bronislovas Kuzmickas, Ina Meiksinaitė, Antanas Mončys, Kostas Ostrauskas, Rolandas Pavilionis, Henrikas Radauskas, Bronys Raila, Alfonsas Rimeika, Bronys Savukynas, Vytautas Stanevičius-Staneika, Arūnas Sverdiolas, Arvydas Šliogeris, Algirdas Vokietaitis, Henrikas Žemelis, and Saulius Žukas, and the editor of World Literature Today Ivar Ivask.Memoirs include recollections of people, presented in the form of written memoirs or interviews, who knew Greimas closely, communicated with him, or only occasionally met him, namely: “At Those Times in Grenoble” by Ramutė Iešmantaitė- Ramunienė; “Iskenderun, Iskenderun” by Perkūnas Liutkus; “Algirdas Julius Greimas, the Man and his Work,” Teresa Keane Greimas interviewed by Luisa Ruiz Morena; “Algirdas Julius Greimas” by Jean Delorme; “Lithuanian Heroes: Algirdas Julius Greimas” by Eero Tarasti; “Greimas, My Destinateur” by Kęstutis Nastopka and Heidi Toelle; “What Greimas’s Silence Said,” Živilė Šlekytė-Stanton interviewed by Jūratė Levina; Jonas Kubilius remembers Algirdas Julius Greimas, in conversation with Kęstutis Nastopka; Zigmas Zinkevičius recollects his friendship with Algirdas Julius Greimas, interviewed by Kęstutis Nastopka; “An Acquaintance not Quite Fulfilled” by Tomas Venclova; “Meetings with Greimas” by Marija Aušrinė Pavilionienė; “Episodes from Meetings” by Bronius Kuzmickas; “A Day with Algirdas Julius Greimas” by Darius Kuolys; “Remembering Greimas” by Gražina Marija Martinaitienė; “Bidding Farewell to Greimas” by Bronys Raila; and “In Search of Meanings” by Leonas Peleckis-Kaktavičius. The section Outlines of Biography contains two essays reconstructing the early period of Greimas’s life: “Beginnings: From Lithuania to France, in Peacetime and in War (1917–1945) by Thomas F. Broden; and “I Thought of Politics as a Serious Business for a Long Time” by Daiva Dapkutė. The book closes with a Chronology of Greimas’s life by Thomas F. Broden. This is followed by the Indices of surnames, place names, and works, compiled by Jurga Katkuvienė and Giedrė Olsevičiūtė, and a description of the editorial guidelines followed in preparing of the texts for publication in the book, composed by Jūratė Levina ir Giedrė Olsevičiūtė. [From the publication]

ISBN:
9786094700880 (t. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68178
Updated:
2022-01-30 20:56:15
Metrics:
Views: 41    Downloads: 1
Export: