Dėstytojų veiklos socialinės reprezentacijos struktūra ir jos dinamika studentų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėstytojų veiklos socialinės reprezentacijos struktūra ir jos dinamika studentų požiūriu
Alternative Title:
Structure of social representation of academic staff activities and its dynamics: student views
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2017, Nr. 1 (76), p. 77-99
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomi tyrimo, skirto dėstytojų veiklos socialinės reprezentacijos struktūrai, jos dinamikai, remiantis informacijos šaltinio patikimumu, rezultatai. Atliekant tyrimą siekta nustatyti, kas sudaro tyrimo dalyvių (Klaipėdos universiteto pirmos pakopos studijų studentų) dėstytojų veiklos socialinės reprezentacijos centrinius ir periferinius elementus, atskleisti, kokią įtaką daro šaltinių patikimumo kintamasis socialinės reprezentacijos struktūrai, jos dinamikai, atlikus pakartotinę apklausą ir kt. Atsakymai į šiuos klausimus gali padėti suvokti dėstytojo ir studentų tarpusavio santykius, teigiama linkme keisti susiformavusias neigiamas ar nepalankias komunikacijos nuostatas. Šio tyrimo įžvalgas galima panaudoti dėstytojų veikloje, siekiant suprasti šiuolaikinius studentus, jų vaidmenį, požiūrį į mokymąsi, bei formuoti teigiamas studentų nuostatas į dėstytojų veiklą, bendradarbiavimą ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dėstytojų veikla; Socialinė reprezentacija; Centrinis ir periferinis elementai; Reprezentacijos dinamika; Informacijos šaltinio patikimumas; Lecturers’ activity; Social representation; Central and peripheral elements; Dynamics of the representation; Credibility of information.

ENThis article presents findings of the study on the structure of social representation of lecturers’ activities and their dynamics on the basis of the credibility of a source of information. The study is sought to find out what constitutes central and peripheral elements of social representation of lecturers’ activities in view of survey participants (undergraduate programme students of Klaipėda University), whether the said elements change upon reliable and unreliable sources of information, and what determines potential dynamics of elements of the representation. Answers to the above questions will significantly help to understand lecturer-student relationships, to change negative or adverse communication attitudes into positive ones. Insights of this study can be applied in lecturers’ activities so as to better understand today’s students, a role of lecturers, formation of positive attitudes in students towards lecturers’ activities and communication. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v76i1.1515
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Socialinės reprezentacijos: daugiametodologinės analizės prieigos teikiamų galimybių apžvalga / Birutė Jatkauskienė, Modestas Nugaras. Scientific research in education. Vol. 1 / editing: Liudmila Rupšienė, Rūta Girdzijauskienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. P. 46-56.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68159
Updated:
2018-12-17 14:15:34
Metrics:
Views: 14
Export: