Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Baltijos šalių ekonominei raidai vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Baltijos šalių ekonominei raidai vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of foreign direct investment influence on economic development of Baltic countries
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2016, t. 8, Nr. 2, p. 212-220. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
BVP; Ekonominė raida; Koreliacinė analizė; Tiesioginės užsienio investicijos; Įtaka.
EN
Correlation analysis; Economic development; Foreign direct investment; GDP; Influence.
Summary / Abstract:

LTStengiantis užtikrinti ekonominį augimą būtina atkreipti dėmesį į investicijas. Kuo didesnės investicijų apimtys ir jų pelningumas, tuo didesni šalies gamybos mastai ir aukštesni jos didėjimo tempai. Straipsnyje nagrinėjamos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Baltijos šalyse 2008–2014 metais. Pateikiamas teorinis tiesioginių užsienio investicijų daromos įtakos vertinimas šalies ekonominei raidai. Teoriškai analizuojami veiksniai, skatinantys tiesiogines užsienio investicijas. Remiantis statistiniais duomenimis, ištirta TUI srautų bei BVP dinamika Baltijos šalyse per 2008–2014 metus. Taikant koreliacinės regresinės analizės metodus tiriamas TUI ir BVP ryšys. Pagal tyrimo rezultatus įvertinama tiesioginių užsienio investicijų daroma įtaka Baltijos šalių ekonominei raidai. [Iš leidinio]

ENIn order to ensure ecnomic growth it is necessary to pay attention to the investments. The bigger amount of investments and their profitability grants the bigger scale of country‘s production and its growth. In the paper foreign direct investments (FDI) in the Baltic Countries were analysed. The theoretical evaluation of foreign direct investment on economic development of country was submitted. It was theoretically analysed the factors that attract foreign direct investment. Based on statistical data FDI and GDP dynamics in the Baltic countries was analysed. FDI flows and GDP connection using correlation and regression analysis was evaluated. Results of analysis was used to evaluate foreign direct investment influence on economic development of Baltic Countries. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2016.897
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68146
Updated:
2018-12-17 14:13:10
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: