Smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos Lietuvoje
Alternative Title:
Crediting problems of small and medium businesses in Lithuania
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2015, t. 7, Nr. 2, p. 238-245. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Kreditas; Kreditavimo problemos; SVV; Smulkus ir vidutinis verslas.
EN
Credit; Crediting problems; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTSmulkus ir vidutinis verslas (SVV) yra vienas iš kertinių akmenų, lemiančių šalies augimą ir vystymąsi. Smulkus ir vidutinis verslas sukuria naujas darbo vietas, didina užimtumą, pasiekiamas greitesnis BVP augimas. Smulkiam ir vidutiniam verslui labai svarbus yra savalaikis kreditavimas, kuris leidžia padidinti apyvartines lėšas ir gamybos apimtį. Deja, smulkus ir vidutinis verslas neretai susiduria su kreditavimo problemomis, kurios gali apsunkinti tolimesnę verslo plėtrą. Kreditavimo problemos Lietuvoje yra menkai tyrinėta tema, ją analizuojančių mokslinių ir analitinių straipsnių nėra daug. Šio straipsnio tikslas – nustatyti smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemas Lietuvoje. Straipsnyje analizuojamos smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos paklausos ir pasiūlos atžvilgiu Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENSmall and medium enterprises influence growth and development of the country. Small and medium enterprises create new working places, increase employment and help to achieve faster growth in GDP. It is very important for SMEs to get credit in time, and to increase working capital and production output. Unfortunately, small and medium enterprises often face with credit problems that may impede further business development. Crediting problems in Lithuania is a poorly researched topic, there are no many scientific and analytical articles analyzing it. The purpose of the article is to identify crediting problems of small and medium enterprises in Lithuania. Crediting problems of small and medium enterprises in Lithuania in regard of demand and supply is analyzed in the article. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.751
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Smulkaus ir vidutinio gamybos verslo finansavimo vertinimo teoriniai aspektai / Asta Šalienė, Tadas Gudaitis. Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016 : konferencijos, vykusios Vilniuje 2016 m. gegužės 6 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. P. 202-214.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68140
Updated:
2018-12-17 14:05:50
Metrics:
Views: 11    Downloads: 10
Export: