Privataus kaltinimo bylų procesas kaip dispozityvumo realizavimo forma : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privataus kaltinimo bylų procesas kaip dispozityvumo realizavimo forma: disertacija
Alternative Title:
Private prosecution procedure as a form of employment of dispositiveness
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014.
Pages:
275 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2014 metais Mykolo Romerio universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠio mokslinio tyrimo tikslas – kompleksiškai ištirti teorinius privataus kaltinimo bylų proceso pagrindus bei įvertinti privataus kaltinimo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo teorines bei praktines prielaidas. Pirmiausia buvo ištirti privataus kaltinimo proceso teoriniai pagrindai, ypatingą dėmesį skiriant privataus intereso ir dispozityvumo įtakai teisiškai reguliuojant privataus kaltinimo bylų procesą. Antra, buvo analizuojamas privataus kaltinimo bylų instituto teisinis reguliavimas, kaip jis atitinka proceso dalyvių teisėtus interesus, bei jo veiksmingumas teismų jurisprudencijoje. Privataus kaltinimo prielaidos, paskirtis, teisinis reguliavimas nagrinėjamas ne tik kaip valstybinė veikla, bet ir kaip asmens galimybė išreikšti valią inicijuojant procesą ir nulemiant jo eigą. Šiame darbe atliktas kompleksinis teisinis tyrimas, kuriame pateikta dispozityvumo baudžiamajame procese teisinės prigimties teorinė analizė ir įtaka privataus kaltinimo procesinei formai, išsamiai ištirtas privatus kaltinimas kaip teisinis institutas, šio proceso ypatumų teisinė teorinė bei lyginamoji analizė, suformuluotos normų, reguliuojančių privataus kaltinimo bylų procesą, įgyvendinimo problemos bei jų sprendimo pasiūlymai ir teisinio reguliavimo tobulinimo perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Privataus kaltinimo bylų procesas; Privatus kaltinimas; Privataus kaltinimo skundas; Dispozityvumas; Nukentėjusiojo teisė į teismą; Private prosecution procedure; Private prosecution; Private prosecution complaint; Dispositiveness; Victim's right to a trial.

ENThe aim of the research was to carry out a detailed investigation into theoretical foundations of the private prosecution procedure and evaluate the theoretical and practical premises of implementation of the rights and lawful interests of the participants of the private prosecution procedure. Firstly, the theoretical foundations of the private prosecution procedure were analysed with special attention to the impact of private interest and dispositiveness on the legal regulation of the private prosecution procedure. Secondly, the legal regulation of the institute of private prosecution was analysed as well as its compliance to the lawful interests of the participants of the procedure and effectiveness of legal regulation in case law. The assumptions and purpose of the private prosecution procedure were analysed and legal regulation was discussed not only as a state activity, but also as a possibility for a person to express his/her will on initiation of the procedure and make an impact on its course. A theoretical analysis of the legal nature of dispositiveness in criminal procedure and its impact on the procedural form of private prosecution is presented. Besides, a thorough theoretical and comparative analysis of the characteristics of the private prosecution procedure are provided. Moreover, problems of the implementation of the legislation are formulated and solutions as well as perspectives of improving the legal regulation are proposed. [From the publication]

ISBN:
9789955196846
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68124
Updated:
2023-09-01 16:42:07
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: