Monumentalaus mokslinės minties paminklo kūrėjas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Monumentalaus mokslinės minties paminklo kūrėjas
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2016, Nr. 3, p. 13-16
Keywords:
LT
Algimantas Grigelis; Geologijos mokslas; Ignacijus Domeika; Juozas Dalinkevičius; Mikropaleontologija; Mineralogijos mokslas; Mokslo istorija; Mykolas Kaveckas.
EN
Algimantas Grigelis; Geology; History of science; Ignacy Domeyko; Juozas Dalinkevičius; Micropaleontology; Mineralogy; Mykolas Kaveckas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas mokslininkas Algimantas Grigelis ir aptariama jo sudaryta knyga. A. Grigelio tyrimai – originalūs ir skirti geologijos istorijai. Jie atlikti remiantis naujais faktais, surinktais Vilniaus ir užsienio archyvuose. Apžvelgiant A. Grigelio ir jo kolegų veiklą teigiama, jog Lietuvos mokslas jau turi akademinės veiklos tradiciją, kylančią iš istorinės krašto mokslo patirties ir gilėjančio jos turinio, o A. Grigelis laikytinas vienu pirmųjų Lietuvoje mokslininkų, profesionaliai nagrinėjusių mokslo istorijos klausimus. A. Grigelio sudaryta knyga yra skirta paminėti akademiko Juozo Dalinkevičiaus gimimo metines. Aptariama knyga pasižymi sumania temų seka: kiekvienas skyrius paruošia skaitytoją tolimesniems rašiniams. Taip autorius sugebėjo puikiai atskleisti pagrindinio knygos herojaus asmenybę bei jo nuopelnus mokslui. Knyga pradedama J. Dalinkevičiaus biografija, toliau pateikiamos svarbios žinios apie Dalinkevičių, jo veiklą ir mokslinius tyrimus, paremtos archyviniais dokumentais. Paskutiniuose skyriuose aprašoma mokslininko veikla skleidžiant žinias visuomenėje, kuriant srities terminologiją bei jo pedagoginė, organizacinė veikla. Apibendrinant teigiama, jog knyga „Akademikas Juozas Dalinkevičius“ – puikus paminklas įžymiam Lietuvos mokslininkui. A. Grigelis aktyviai rūpinasi Ignoto Domeikos vardo įamžinimu Lietuvoje ir jo vardo sklaida Europoje bei Pietų Amerikoje. A. Grigelio parengta mokslinė biografija apie I. Domeiką pristatė mokslininko gyvenimą bei aprėpė jo stebėtiną veiklos įvairovę.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68103
Updated:
2018-09-01 18:59:08
Metrics:
Views: 2
Export: