Matematikas, keliavęs mūsų prokalbės labirintais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikas, keliavęs mūsų prokalbės labirintais
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2016, Nr. 2, p. 8-12
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie Lietuvos ir Pasaulinės mokslo istorijos akademijų narį profesorių Paulių Slavėną (1901–1991). Jo plačios veiklos turinys – puikus šaltinis atrasti naujas temas nagrinėjantiems intelektinį palikimą. P. Slavėnas baigė matematikos mokslus Lietuvos universitete, o gavęs Rockefellerio fondo stipendiją 1925 m. išvyko į JAV siekti mokslų daktaro diplomo. Gyvendamas ir besimokydamas JAV, P. Slavėnas susirašinėjo laiškais su savo tėvu Vincu Slavėnu; išlikusiuose laiškuose svarstomi išeivijos gyvenimo ypatumai, Amerikos socialinio ir kultūrinio gyvenimo peripetijos. Sugrįžęs į Lietuvą, P. Slavėnas dėstė astronomiją, reliatyvistinės bei kvantinės mechanikos dalykus Lietuvos Universitete, rašė mokslo populiarinimo straipsnius. Pristatomas P. Slavėno susidomėjimas kalbotyra: jis augo dvikalbėje aplinkoje, gimnazijoje sužinojo apie antikinę kultūrą, susipažino su graikų ir lotynų kalbomis. Jį kalbos ir kalbų panašumai domino kaip matematiką; kalbose P. Slavėnas pastebėjo įvairių sistematiškumų ir racionalumo požymių. Apžvelgiama P. Slavėno prokalbės ištakų interpretacija ir pagrindinis svarstymų objektas – archajiška kalbinė sistema – lietuvių kalba. Ją tyrinėjęs P. Slavėnas mėgino aprašyti vidinę lietuvių kalbos struktūrą. Autorius rėmėsi ne lingvistinėmis interpretuotėmis, o matematine logika; kalbiniai ypatumai sieti su žmonijos raida. Paskutiniais gyvenimo metais P. Slavėnas tyrinėjo prokalbę, tačiau platesnės studijos parašyti nespėjo.Reikšminiai žodžiai: Kalbotyra; Lingvistika; Matematikos mokslas; Paulius Slavėnas; Prokalbė; Linguistics; Mathematics; Parent language; Paulius Slavėnas.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68100
Updated:
2018-09-01 18:59:07
Metrics:
Views: 16
Export: