Vaclovas Bagdonavičius - Vydūno kūrybos tyrinėtojas ir jo tiesos skelbėjas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaclovas Bagdonavičius - Vydūno kūrybos tyrinėtojas ir jo tiesos skelbėjas
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2015, Nr. 2, p. 14-17
Keywords:
LT
Vaclovas Bagdonavičius; Basanavičius, Jonas; Lingis, Alphonso; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Filosofija / Philosophy; Mokslo istorija / History of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Vydūno kūrybos tyrinėtojo, Jono Basanavičiaus premijos laureato Vaclovo Bagdonavičiaus gyvenimo vertybėms ir socialinės veiklos bei kūrybos principams aptarti. V. Bagdonavičiaus rodoma pagarba Vydūno idėjoms, etninei kultūrai, tautinės savimonės ugdymui, nuspalvinta romantiniu idealisto nusiteikimu. V. Bagdonavičiaus moksliniai darbai išryškina svarbią Vydūno skelbiamos tiesos ypatybę – išminčiaus sampratoje centrinę vietą užima žmogus, giluminiais ryšiais susijęs su gyvenamąja vieta, su bendrija bei jos gyvensenos įpročiais, tradicija, o žmogus laikomas natūralia tautos dalimi. Atskleidžiama V. Bagdonavičiaus veikla kuriant Krašto apsaugos ministerijos užsakytą Nacionalinio saugumo koncepcijos projektą, pažymint, kad koncepcijos kūrimo veikloje V. Bagdonavičius pasirodė kaip garbus valstybės pilietis, paaukojęs valstybei svarbiam darbui savo fizines ir dvasines jėgas; jis, neformaliai koordinuodamas darbą, organizavo konferenciją ir paruošė teminių straipsnių rinkinį. Aptariama V. Bagdonavičiaus veikla, dešimt metų vadovaujant Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutui, jo požiūris į administracinę veiklą ir apgailestavimą dėl būtinybės tuo metu apleisti vydūnistiką. Pabrėžiama, kad V. Bagdonavičiaus kalba, priimant J. Basanavičiaus premiją, atskleidžia jo požiūrį į savo veiklą – V. Bagdonavičiaus manymu, tuo apdovanojimu pabrėžiama jo idealu tapusio Vydūno dvasinio palikimo bei suaktualinimo svarba tautos ir valstybės gyvenime.Reikšminiai žodžiai: Bagdonavičius, Vacys; Basanavičiaus premija; Basanavičius, Jonas; Lingis, Alphonso; Vaclovas Bagdonavičius; Vertybės; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Vydūno filosofija; Bagdonavičius, Vacys; Basanavicius award; Basanavičius, Jonas; Lingis, Alphonso; Philosophy of Vydunas; Vaclovas Bagdonavičius; Values; Vydūnas.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68012
Updated:
2020-01-16 13:44:34
Metrics:
Views: 9
Export: