Tarp meninės ir mokslinės vaizdinės rekonstrukcijos : Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp meninės ir mokslinės vaizdinės rekonstrukcijos: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis
Alternative Title:
Between artistic and scientific visual reconstruction: case study of Vilnius Upper castle
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2017, t. 9, Nr. 1, p. 71-82. K. Šešelgio skaitymai - 2017
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Ikonografija / Iconography; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama Vilniaus Aukštutinės pilies rekonstrukcinių vaizdų istorija. XIX amžius, prasidėjęs sparčiu gynybinio komplekso nykimu, paskatino ne tik pirmąsias paveldosaugines praktikas, bet ir menines inspiracijas atvaizduose atkurti didingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasią. Menininkai, architektai, menotyrininkai, vėliau archeologai nagrinėdami pilies architektūrinių elementų liekanas bei remdamiesi ikonografija, archeologiniais duomenimis, analogijomis tyrė ir analizavo pirmines statinių formas. Ypač XX a. antrosios pusės piešiniai / brėžiniai, maketai suformavo ir šiandieninį pilies istorinio vaizdo suvokimą. Straipsnyje siekiama išnagrinėti rekonstrukcinių vaizdų kilmę ir atskleisti, kuo grįstas architektūrinių formų vizualinis atkūrimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūros tyrimai; Ikonografija; Kartografija; Paveldas; Vaizdinys; Vaizdinė rekonstrukcija; Vilniaus aukštutinė pilis; Architectural research; Cartography; Heritage; Iconography; Image; Vilnius Upper Castle; Visual reconstruction; Visual reconstruction, architectual research.

ENThe article tells the history of reconstruction images of the Vilnius Upper Castle. The rapid decay of the defences constructions in 19th century have encouraged not only the first heritage protection practices but also artistic inspirations to visually recreate the majestic spirit of the Grand Duchy of Lithuania. Artists, architects, art critics, and later archaeologists, investigated first construction forms by analysing the remains of architectural elements and by referring to iconographic, archaeological data and analogues. Images, schemes and models from the second half of 20th century had a particularly large influence on today’s’ understanding of historic visualisation of architectural forms of the castle. The purpose of this article is to examine the origin of reconstructive images and the grounds of the visual playback of architectural forms. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2017.994
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67996
Updated:
2020-04-18 07:25:45
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: