Neįgyvendintų projektų vaidmuo visuomenės sąmonėjimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgyvendintų projektų vaidmuo visuomenės sąmonėjimo kontekste
Alternative Title:
Role of unrealized projects in development of social consciousness
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2017, t. 9, Nr. 1, p. 118-126. K. Šešelgio skaitymai - 2017
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami neįgyvendinti architektūros projektai visuomenės sąmonėjimo1 kontekste. Pirmiausiai aptariamos vartojamų aktualių sąvokų – visuomenė, savimonė, socialinis aktyvumas, formalus ir neformalus veikimas etc. – suvokimo ribos. Toliau apžvelgiama visuomenės dalyvavimo projektavimo procesuose raida skirtingais istoriniais laikotarpiais, nagrinėjamas santykis tarp neįgyvendintų architektūros projektų ir sąmoningos visuomenės būvio Lietuvoje. Tam iliustruoti pasitelkiami rezonansiniai, daug dėmesio sulaukę, bet sužlugę projektai, taip pat projektai, orientuoti socialinės savimonės formavimo linkme, sukurti XX a. pr.–XXI a. pr. Chronologinė straipsnio struktūra leidžia stebėti architektūros kaip meninio reiškinio socialėjimo dinamiką, per kurią išryškėja architektūros konceptualioji, idėjinė vertė ir jos galima įtaka ugdant sąmoningą, aktyvią visuomenę. Apibendrinant tyrimo rezultatus, išvedamas tiesioginis ryšys tarp neįgyvendintų visuomeninės svarbos projektų ir socialinės savimonės, t. y. visuomenės gebėjimo susitelkti, diskutuoti, daryti įtaką, lemti netikėtą architektūrinių procesų eigą. Remiantis konkrečiais neįgyvendintų projektų atvejais, įvardinami ir įvertinami visuomenės savimonės ir aktyvumo raiškos aspektai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūra; 20 amžius; Nerealizuoti; Neįgyvendinti projektai; Projektai; Socialinė savimonė; Sąmonėjimas; Vieša nuomonė; Visuomenė; Visuomenės aktyvumas; Architecture; Lithuania; Lithuanian XX c. history; Projects; Public consciousness; Public opininion; Social activity; Social awareness; Society; Unimplemented projects; Unrealized.

ENThe article analyses the unrealized projects in the context of growing social consciousness/awareness. First of all the possibilities of society’s participation in designing processes are discussed in the framework of different historic periods. Further in the article, the correlations and interactions between the unrealized architectural projects and conscious society are analysed. To illustrate this, the resonance, attracting lots of attention, but failed projects, as well as projects orientated towards the formation of social consciousness are analysed. After summarizing the results of the research, a direct correlation between the unrealised projects of public importance and social self-consciousness, i.e. the society’s ability to concentrate, discuss and influence the governmental institutions, pass the determined decisions and precondition the unexpected course of architectural processes, has been established. [From the publication]

DOI:
0.3846/mla.2017.993
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67994
Updated:
2018-12-17 14:15:29
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: