Ariogalos mažoji enciklopedija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ariogalos mažoji enciklopedija
Alternative Title:
Minor encyclopaedia of Ariogala
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
125 p
Keywords:
LT
Ariogala; Lietuva (Lithuania); Etnografija / Ethnography.
Summary / Abstract:

LTKrašto istorijai, geografijai, kultūrai pažinti reikia knygelių, iš kurių būtų galima apie tai sužinoti. Ši knygelė – įžanga į didesnės apimties knygą, kurioje būtų plačiau aprašomi istoriniai, geografiniai, etnografiniai, biografiniai dalykai, žmonių likimai istorijos vingiuose. „Mažojoje Ariogalos enciklopedijoje“ aprašomos bažnyčios, mokyklos, žymesni mokytojai, iškilesni meno, mokslo, literatūros, visuomenės žmonės, tokie kaip prof. S. Šalkauskis, rašytojas J. Savickis, ist. V. Trumpa, prof. D. Rudzinskis ir kt. <...> Knygelė „Mažoji Ariogalos enciklopedija“ supažindina skaitytoją su Ariogalos miesto ir apylinkės istorija, geografija, su įžymesniais žmonėmis. Knygelės apimtis neleido paminėti visų iškilių asmenybių. Tikėtina, kad knygelė sudomins kraštiečius rinkti medžiagą apie nusipelniusius ariogaliečius ar žymesnes krašto vietas ir išleisti pilnesnę Ariogalos enciklopediją. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lokalinė istorija; Kraštotyra; Etnografija; Local History; Lore Studies; Ethnography.

ENInformative brochures are necessary in order to familiarize oneself with history of the region, geography and culture. This brochure is introduction of the large book, which would include broad descriptions of historical, ethnographical, geographical and biographical materials in line with destinies of people in a course of history. Minor encyclopaedia of Ariogala describes churches, schools, better known teachers, eminent people of science, art, literature, society, such as professor S. Šalkauskis, writer J. Savickis, historian V. Trumpa and professor D. Rudzinskis etc. <...> The brochure “Minor encyclopaedia of Ariogala” provides information about history of Ariogala town and its localities, with geography and with famous people. The scale of the brochure restricted mentioning of all outstanding personalities. It is believed that this brochure will contribute towards interest of inhabitants of this region to collect material about famous people of this land or the most important places and to issue full-scale encyclopaedia of Ariogala.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6799
Updated:
2023-05-11 18:39:57
Metrics:
Views: 106
Export: