The Last decade (1939-1949) of professional organ education in Lithuania in the years of German and Soviet occupation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Last decade (1939-1949) of professional organ education in Lithuania in the years of German and Soviet occupation
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1939- 1949 m. ,muzikinės kultūros raida; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Kultūrinis gyvenimas; Muzika; Profesionalus vargonininkų rengimas; Vargonai; 1939- 1949; Cultural life; Music; Organ; Professional organ education; The development of musical culture; World War II.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vargonininkų profesinio rengimo istorijai. XIX a. pab. – XX a. pr. vargonų menas Lietuvoje išgyveno reikšmingus raidos etapus, kryptingai plėtojant profesinį ugdymo procesą. Šis tradicijų ir šaknų supratimas leidžia geriau pažinti XX a. antros pusės ir šių dienų lietuviškų mokyklų ištakas. XX a. 3 deš. pab. vargonų menas Lietuvoje prilygo europiniam: išsiplėtė repertuaras ir koncertų programa. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse muzikinis gyvenimas buvo aukšto meninio lygio. Okupuotoje Lietuvoje profesinis muzikos mokymas buvo tęsiamas didžiuosiuose miestuose – pagrindinis centras buvo Kaunas. Kauno konservatorija sukūrė mokymo pagrindus, kuriais remiantis buvo galima tęsti profesinį išsilavinimą muzikos mokykloje Niujorke (1939–1944) ir muzikos mokykloje Vilniuje (1940–1945), o po karo Vilniaus konservatorijoje (1945–1949). Antroji sovietų okupacija (1944) ir bažnyčių uždarymas paveikė vargonų meno raidą. Bažnyčios persekiojimas lėmė vargonų meno pašalinimą iš viešojo muzikos gyvenimo. Lietuvos vargonų meno mokymo tradicijas puoselėjo bažnyčių vargonininkai ir į JAV emigravę muzikantai. Remiantis archyviniais dokumentais straipsnyje atskleidžiama, kaip sovietų (1940, 1944) ir vokiečių (1941) okupacija veikė vargonų muzikos mokymo procesą, pedagogų darbą, Kauno ir Vilniaus muzikos mokyklų veiklą, mokymo planus ir koncertų repertuarą. Darbe apibrėžiami menininkų pedagoginio darbo ir koncertinio gyvenimo socialiniai ir kultūriniai aspektai.

ISSN:
1691-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67840
Updated:
2018-09-01 18:58:29
Metrics:
Views: 9
Export: