Sports and Combat Sambo exposure and differences in stage-activity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sports and Combat Sambo exposure and differences in stage-activity
Alternative Title:
Sportinio ir Combat Sambo technikos veiksmų varžybinėje veikloje sklaida ir skirtumai
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2013, Nr. 2 (89), p. 12-18
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Trūksta mokslinių tyrimų, kurie atskleistų įvairaus sportinio lygmens imtynininkų sportinio ir Combat SAMBO veiksmų ypatumus. SAMBO imtynininkų techninis, taktinis parengtumas daugiausia turi įtakos sportiniam rezultatui. Svarbu nustatyti SAMBO imtynininkų technikos veiksmų varžybineje veikloje kokybinius ir kiekybinius rodiklius, atlikti jų analizę. Nustačius įvairaus meistriškumo SAMBO imtynininkų varžybose taikomų veiksmų sklaidą, bus galima veiksmingiau planuoti ir valdyti sportininkų rengimą. Tikslas – ištirti Lietuvos sportinio ir Combat SAMBO įvairaus meistriškumo sportininkų skirtingo lygmens varžybose taikomų veiksmų sklaidą. Metodai. 2012 metais stebėjome Lietuvos aukštųjų mokyklų sportinio SAMBO varžybų 46 kovas ir ištyrėme 50 Lietuvos sportinio SAMBO čempionato kovų bei 43 Combat SAMBO kovas. Rezultatai. Sportinio SAMBO Lietuvos varžybose atliekamus veiksmus sąlygiškai galima suskirstyti į: labai svarbius – metimus kojomis ir metimus liemeniu; svarbius – metimus rankomis ir išlaikymą; mažai svarbius – skausmingus veiksmus rankai ir skausmingus veiksmus kojai. Combat SAMBO imtynių veiksmai skirstomi į: labai svarbius – metimus rankomis, išlaikymą ir metimus liemeniu; svarbius – metimus kojomis, skausmingus rankai; mažai svarbius – skausmingus kojai. Aptarimas ir išvados. Varžybineje veikloje didesnio meistriškumo SAMBO imtynininkų judesių ir jų kombinacijų įvairovė yra didesnė, rengimo procese judesių valdymo mokymas turėtų būti labai svarbus. Sportinio ir Combat SAMBO imtynininkų veiksmai varžybų metu turi esminių skirtumų. Sportinio SAMBO pagrindą sudaro metimai kojomis ir metimai liemeniu, o Combat SAMBO – metimai rankomis, išlaikymas ir metimai liemeniu. Rengiant sportinio ir Combat SAMBO imtynininkus taikomi skirtingi veiksmai ir jų kombinacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Varžybų stenografija; Veiksmingumas; Veiksmų įvairovė; Competition stenography; Effectiveness of actions; Range of actions.

ENResearch background and hypothesis. The sport result is mostly accounted for by the technical and tactic preparation of SAMBO fighters. The establishment of the Sports and Combat SAMBO wrestling contest actions will allow identifying the essential differences between the ways of wrestling. Research aim was to examine the distribution of actions used by Lithuanian Sport and Combat SAMBO fighters exhibiting different sport skill levels at contests differing in terms of their level. Research methods. In 2012 we watched 46 Lithuanian higher school Sport SAMBO contest bouts and analysed 50 Lithuanian Sport SAMBO Championship bouts and 43 Combat SAMBO bouts. Research results. Actions performed at Sport SAMBO were relatively divided into: very important – throws by legs and throws by trunk; important – throws by arms and retention; of minor importance – painful arm locks and painful leg locks. Combat SAMBO wrestling actions were divided into: very important – throws by arms, retention and throws by trunk; important – throws by legs, painful arm locks; of minor importance – painful leg locks. Discussion and conclusions. In stage-activity, the arsenal of greater mastery SAMBO wrestling moves and combinations is larger, therefore the process of drafting motion management training should be the main objective. Throws performed on stage by Sports and Combat SAMBO wrestling wrestlers have major differences. Sport SAMBO is based on a large variety off throws, in sport SAMBO the throw is attempted by feet or waist, and combat SAMBO wrestling is based on hand throws, throws around the waist, maintenance, leg locks and arm bars. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67820
Updated:
2021-02-25 09:58:58
Metrics:
Views: 10
Export: