Physical fitness results of soldiers of different age groups in the land force of the Lithuanian Professional Armed Forces in 2010–2011

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Physical fitness results of soldiers of different age groups in the land force of the Lithuanian Professional Armed Forces in 2010–2011
Alternative Title:
Lietuvos profesionaliosios kariuomenės sausumos pajėgų įvairaus amžiaus grupių karių fizinio parengtumo rezultatai per 2010–2011 metus
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2013, Nr. 1 (88), p. 72-81
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Nuo 2009 m. Lietuvos kariuomenė formuojama tik iš profesionaliosios karo tarnybos karių. Mokslo darbų, nagrinėjančių Lietuvos profesionaliosios karo tarnybos karių fizinį parengtumą ir jo kaitos ypatumus tarnybos laikotarpiu, nepakanka. Šiuo tyrimu siekiama patikrinti hipotezę, kad profesionaliosios karo tarnybos karių fizinis parengtumas atitinka krašto apsaugos ministro patvirtintus fizinio parengtumo normatyvus. Tikslas – ištirti Lietuvos profesionaliosios kariuomenės sausumos pajėgų įvairaus amžiaus grupių karių fizinio parengtumo kaitos ypatumus per dvejus metus. Metodai: literatūros šaltinių studija, fizinio parengtumo testavimas, fizinio parengtumo rodiklių statistinė analizė. Kiekvieno fizinio pratimo rezultatas buvo vertinamas taškais pagal karių fizinio parengtumo normatyvines skales. Taškų suma už visus atliktus fizinius pratimus – galutinis fizinio parengtumo rezultatas. Rezultatai. Visų amžiaus grupių karių fizinio parengtumo rodikliai nuo testavimo pavasarį iki testavimo rudenį pakito mažai (p>0,05). Per vienų metų laikotarpį (nuo testavimo pavasarį iki kitų metų testavimo pavasarį) karių fizinio parengtumo rodikliai pagerėjo (p<0,05). Fizinio parengtumo normatyvų neišlaikė 2–4% karių. Aptarimas ir išvados. Sausumos pajėgų profesionaliosios tarnybos karių, išlaikiusių fizinio parengtumo testą, fizinio parengtumo rodikliai pagal atskirus pratimus yra geresni už nustatytus minimalius įskaitinius normatyvus. Geriausius fizinio parengtumo rodiklius pasiekia 18–21, 22–26, 27–31, 32–36 metų grupių kariai, tačiau rodiklių skirtumai tarp amžiaus grupių karių maži. Tobulinant karių fizinio parengtumo kontrolės sistemą reikėtų fizinį parengtumą vertinti diferencijuotai pagal įvertinimų „puikiai“, „gerai“, „pakankamai“ normatyvinę skalę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Amžiaus grupės; Amžiaus grupės, taškai; Fizinio parengtumo testas; Fizinis parengtumas; Sausumos pajėgos; Taškai; Testavimas; Age group; Land Force; Physical fitnes; Physical fitness; Physical fitness test; Points; Testing.

ENResearch background and hypothesis. Since 2009 Lithuanian Armed Forces have been formed from soldiers in professional service. Research on military physical fitness in the Lithuanian Armed Forces is scarce. This research aims at verifying the hypothesis that physical fitness indices of soldiers in the Land Force of the professional Lithuanian Armed Forces match the established physical fitness normative requirements. Research aim was to study peculiarities of changes in physical fitness results of soldiers of different age groups in the Land Force of the Lithuanian Professional Armed Forces in the period of two years. Research methods: literature review, physical fitness testing, statistical analysis of physical fitness indices. Results in each physical fitness exercise were evaluated in points according to physical fitness normative scales. The sum of points for all exercises was the final physical fitness evaluation result. Research results. In the period of half a year, from spring to autumn and from autumn to spring, physical fitness of soldiers in all age groups changed only slightly (p>0.05). During the period of one year, from testing in spring till testing in spring of the following year, physical fitness indices improved (p<0.05). Even 2–4% of soldiers failed physical fitness normative tests. Discussion and conclusions. Physical fitness indices of different exercise for soldiers in the Land Force of the professional Lithuanian Armed Forces were higher than the established minimal normative requirements. The highest physical fitness indices were achieved in the age groups of 18–21, 22–26, 27–31 and 30–36 years, however, the differences between the age groups were insignificant.In perspective, while developing military physical fitness control system, the evaluation of physical fitness should be differentiated according to the normative scale which includes such evaluations as "excellent", "good", "fair".

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67800
Updated:
2021-02-25 09:59:08
Metrics:
Views: 44    Downloads: 12
Export: