Panerių vaizdinio lūžiai J. Mackiewicziaus esė "Paneriai-bazė"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panerių vaizdinio lūžiai J. Mackiewicziaus esė "Paneriai-bazė"
Alternative Title:
Transformations of the image of Paneriai in Jozef Mackiewicz’s essay "Ponary-baza"
In the Journal:
Lituanistica. 2017, Nr. 2, p. 77-94
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas Jozefo Mackiewicziaus (1902–1985) teksto „Paneriai-bazė“ (1945), kuriame aprašomos nacistinio režimo Paneriuose 1943 m. įvykdytos masinės žydų žudynės, atsiradimo istorinis kontekstas bei aplinkybės, pristatomos kūrinio žanrinės ypatybės bei sąsajos su kitais J. Mackiewicziaus rašiniais, atskleidžiamas šiame esė kuriamas Panerių vaizdinys praplečiant jo istorinius ir literatūrinius kontekstus. J. Mackiewicziaus „Paneriai-bazė“ yra bene vienintelis tekstas apie žudynes Paneriuose ir vienas iš nedaugelio tekstų apie Holokaustą, parašytų įvykių liudininkų, kuriame reflektuojama konkrečios vietos dvasios (genius loci) kaita. Straipsnyje kūrinys „Paneriai-bazė“ nagrinėjamas žvelgiant į jį kaip į kolektyvinę vilniečių vaizduotę apie Panerius atspindintį dokumentą, o patį vietovės kraštovaizdį interpretuojant kaip praėjusių kartų sukurtą (ir šiandien tebekuriamą) tekstą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Holokausto topografija; Masinių žudynių vieta; Paneriai; Vietovės tapatybė; Vietovės vaizdinio kaita; Vietos dvasia; Kolektyvinė vaizduotė; Holocaust topography; Site of mass murder; Paneriai; Genius loci; Shifts in location image; Romanticism; Public imagination.

ENThis paper deals with the examination of the text “Ponary-baza” (1945) by the Polish writer and journalist Jozef Mackiewicz (1902–1985), in which he describes the massacre of Jews in Paneriai (Ponary, Ponar) in April 1943. The author of the paper explores the historical context and circumstances in which the text “Ponary-baza” emerged, presents genre characteristics of this piece of writing, shows its coherence with other pieces written by Mackiewicz, and analyses the image of Paneriai presented in the text widening its historical and literary contexts. Mackiewicz’s “Ponarybaza” is one of a few examples of texts-testimonies written by a Holocaust witness in which changes of the “genius loci” of a particular Holocaust site and the transformation of its image in public imagination are being reflected upon. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v63i2.3534
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Levinas and responsibility in the face of violence: a view from Lithuania / Jolanta Saldukaitytė. Religions (Basel). 2022, vol. 13, iss. 2, 1 pdf (15 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67771
Updated:
2018-12-17 14:15:25
Metrics:
Views: 54    Downloads: 15
Export: