Physical load intensity in standard and Latin American sports dancing programmes for juvenile dancers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Physical load intensity in standard and Latin American sports dancing programmes for juvenile dancers
Alternative Title:
Jaunučių grupės sportinių šokių šokėjų fizinio krūvio intensyvumo ypatumai šokant standartinius ir Lotynų Amerikos šokius
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2012, Nr. 2 (85), p. 83-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Energijos sąnauda; Fizinio krūvio intensyvumas; Lotynų Amerikos šokiai; Standartiniai šokiai; Širdies susitraukimų dažnis; Energy consumption; Heart rate; Intensity of physical load; Latin American dances; Standard dances.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Sportiniai šokiai, šokami varžybų intensyvumu, iš šokėjų reikalauja gero atletinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo. Tyrimų, analizuojančių jaunučių grupės šokėjų širdies susitraukimų dažnio kaitą šokant standartinius ir Lotynų Amerikos šokius, trūksta. Tyrimu siekiama patikrinti hipotezę, kad šokant sportinius šokius varžybų intensyvumu jaunučių grupės šokėjų širdies susitraukimų dažnis gali siekti 160–190 tv./ min ir bus sunaudojama daug energijos. Tikslas – ištirti jaunučių grupės sportinių šokių šokėjų širdies susitraukimų dažnio kaitą ir energijos sąnaudą šokant standartinius ir Lotynų Amerikos šokius. Metodai. Buvo tiriama 16 šokėjų (8 mergaitės ir 8 berniukai). Mergaičių amžius – 9.88 (0.83) m., berniukų – 9.86 (1.07) m. Šokant standartinius ir Lotynų Amerikos šokius varžybų intensyvumu, širdies susitraukimų dažnio kaita buvo registruojama pulso matuokliais „Polar S 610“ (Suomija) su kompiuterine duomenų registracija, taip pat analizuojamos širdies susitraukimų dažnio vidutinės, didžiausios ir mažiausios reikšmės bei energijos sąnauda (kcal) per šokių programos atlikimo laiką. Rezultatai. Per 10 minučių modelines pratybas, šokant standartinius ir Lotynų Amerikos šokius, ilgiausiai šokama, kai širdies susitraukimų dažnis siekia 160–190 tv./min. Šokant Lotynų Amerikos šokius, mergaičių energijos sąnauda buvo didesnė negu berniukų (p<0,05), bet mažesnė negu joms šokant standartinius šokius. Aptarimas ir išvados. Šokant sportinius šokius varžybų intensyvumu, fizinis krūvis nuolat kinta ir smarkiai veikia jaunųjų šokėjų širdies ir kraujagyslių sistemą. Šokama anaerobinio slenksčio intensyvumu, atskirais šokimo momentais – didesniu intensyvumu už anaerobinio slenksčio ribą ir net pasiekiama kritinio intensyvumo riba. [Iš leidinio]

ENResearch background and hypothesis. Sports dances at the contest intensity demand great athletic fitness and functional capacity from dancers We still lack research about changes in the heart rate in the group of juvenile dancers’ while dancing Standard and Latin American dances. The present study aims at verifying the hypothesis that while juvenile dancers dancing contest programmes, the heart rate is changeable and can reach to 160–190 beats/min and above, sports dancers consume much energy. Research aim was to investigate changes in the heart rate and energy consumption in the group of juvenile dancers while dancing Standard and Latin American dances. Research methods. The research participants were 16 dancers (8 girls and 8 boys). The age of girls was 9.88 (0.83) years, and that of boys – 9.86 (1.07) years. We established changes in the heart rate dancing Standard and Latin American dances. During continuous dancing we registered the heart rate using "Polar S 610" Heart Rate Monitor (Finland) with computer data registering system. According to the indices received from the heart rate monitor we calculated the average, maximal and minimal heart rate values and energy consumption (kcal) during the period of sports dancing programme. Research results. The data of HR analysis showed that during a 10-min model practice session dancing Standard and Latin American dances, the heart rate which remains the longest is 160–190 beats/min. During Latin American dances, energy outlay for girls was greater than that for boys (p<0.05), but lower compared to those when the girls danced the Standard programme. Discussion and conclusions. In contest programmes of sports dancing, physical loads are of changing intensities and thus they have a big impact on the cardiovascular system of young dancers.At the threshold of anaerobic intensity, some moments of the dance are performed at greater intensity then the anaerobic threshold, and even critical intensity limit is reached. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Pradinių klasių vaikų, lankančių sportinių šokių užsiėmimus, lankstumo gebėjimų kaita / Vytė Kontautienė, Asta Budreikaitė, Paulius Jonikas, Polina Tsonkova. Sporto mokslas. 2021, Nr. 2 (100), p. 20-30.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67737
Updated:
2021-02-25 09:59:29
Metrics:
Views: 14
Export: