Urbanistinės transformacijos kultūrologiniu ir socioekonominiu požiūriais : Kauno m. Šilainių rajono atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Urbanistinės transformacijos kultūrologiniu ir socioekonominiu požiūriais: Kauno m. Šilainių rajono atvejo analizė
Alternative Title:
Urbanistic transformations from the perspectives of culturology and socioeconomics: the case study of Kaunas district of Šilainiai
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2017, 91, p. 98-106
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas urbanistinis Kauno Šilainių rajono hibridiškumas traktuojant šį rajoną kaip sėkmingai transformuotą tiek kultūriškai, tiek socioekonomiškai. Autorius atskleidžia ne tik architektūrinius sovietinio blokinių namų paveldo ir modernių privačių namų kontrastus, bet ir verslo įvairovę, pradedant maisto prekybos centrais ir baigiant mažomis turgavietėmis. Straipsnyje šis rajonas taip pat analizuojamas kaip postindustrinis, nes nes jame esama daug pramogų paslaugų, daug meno projektų, kuriais siekiama transformuoti Šilainius į meno zonos rajoną. Reziumuojant galima teigti, kad postsocialistinės urbanistinės transformacijos liudija, jog kultūrologiniu ir socioekonominiu požiūriais Šilainiai yra daugiasluoksnis rajonas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūrinis hibridiškumas; Transformacijos; Postindustrinė visuomenė; Tapatybė; Architectural hibridity; Transformations; Postindustrial society; Identity.

ENThe article discusses the urbanistic hibridity of Kaunas district, Šilainiai, and it is analysed as a successfully transformed district both culturally and socioeconomically. The author discloses not only the architectural contrasts between the Soviet heritage of bloc buildings for „sleeping“ and modern private houses, but also a variety of businesses starting with food supermarkets and ending with small local markets. The article also analyzes this district as post-industrial. There are many entertainment services as well as art projects that intend to transform Šilainiai district into an art zone. In general, post-socialist perspectives bespeak of Šilainiai as of a multilayer district. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2017.31
ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67736
Updated:
2020-07-28 20:26:10
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: