Physical education teachers’ relationship with university as scientific, educational and social institution

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Physical education teachers’ relationship with university as scientific, educational and social institution
Alternative Title:
Kūno kultūros dėstytojų santykis su universitetu kaip moksline, edukacine ir visuomenine institucija
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2011, Nr. 4 (83), p. 50-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Aukštasis mokslas, mokslo profilis, universiteto dėstytojo profesinės funkcijos; Mokslo profilis; Universiteto dėstytojo profesinės funkcijos; Academic profile; Higher education; Higher education, academic profile, professional functions of teachers; Professional functions of teachers; Professional functions of university teachers.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Mokslo profilis; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Akademinė aplinka įpareigoja universiteto dėstytoją derinti tris esmines profesines funkcijas (mokslinę, edukacinę, visuomeninę) ir įgyti tokią profesinę savivoką, kuri yra patraukli pačiam asmeniui, įsišaknijusi akademinės bendruomenės kultūriniame suvokime ir atitinka šiandieninės visuomenės lūkesčius. Žinant, kad mokslo praktika suinteresuotų bendruomenių santykį su socialine aplinka suformuoja tikrovės pažinimo būdai, šiuo tyrimu bandyta gilintis į kūno kultūros mokslo srities akademinės bendruomenės nuostatas. Tikslas – atskleisti Lietuvos aukštųjų mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinį santykį su universitetu kaip moksline, edukacine ir visuomenine institucija. Metodai. Rengdami nestandartizuotą tyrimo klausimyną rėmėmės L. Paterson (2003) demokratinio intelektualizmo raiškos Škotijos ir Anglijos universitetuose tyrimu. Šios autorės požiūrį papildėme savo teiginiais. Tiriamųjų nuostatos buvo interpretuotos neparametrinės statistikos metodais, gilintasi į mokslo laipsnio ir aukštojo mokslo įstaigos profilio įtaką. Rezultatai. Atliktas tyrimas rodo, kad pagrindiniu profesinės veiklos prioritetu profesinės karjeros pradžioje buvo ir išlieka edukacinė veikla. Menkesnis prioritetas teikiamas mokslinei ir visuomeninei funkcijoms.Aptarimas ir išvados. Lietuvos aukštųjų mokyklų praktinių kūno kultūros disciplinų dėstytojai, derindami esmines profesines funkcijas (mokslinę, edukacinę, visuomeninę), prioritetą teikia edukacinei funkcijai (vadovėlių, studijų knygų, mokomosios medžiagos rengimui, dėstymui, studijų programų rengimui, profesinio kryptingumo akcijų rengimui, studentų bendrųjų kompetencijų ir ambicingumo ugdymui, profesinių žinių atnaujinimui baigusiems aukštojo mokslo studijas asmenims) ir orientuojasi į taikomojo pobūdžio tyrimus, susijusius su moksline universiteto funkcija – mokslo daktarų rengimu. [Iš leidinio]

ENResearch background and hypothesis. Academic environment necessitates university teachers to carry out three essential professional functions: scientific, educational and social, and to gain such professional self-perception which is desirable for the individuals themselves and are also rooted in the cultural perception of the academic community and matches the expectations of modern society. Research aim was to reveal the relationship between university physical education teachers and the university as scientific, educational and social institution. Research methods. The study employed a non-standardized questionnaire drawing upon the survey of L. Paterson et al. (2003) about the expression of democratic intellect in Scotland and England. The attitudes of the research participants were interpreted using nonparametric statistical methods. Research results. Educational activities remained the major priority of professional activities at the beginning of professional careers. The lower priority was ascribed to scientific and social functions. Discussion and conclusions. Physical education teachers carried out three essential professional functions: scientific, educational and social giving the major priority to the educational function: preparation of textbooks, course books, worksheets, courses, vocational events, updating their professional knowledge. Physical education teachers are also oriented towards applied research which is related to scientific function at the university – preparation of doctors of science. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67693
Updated:
2021-02-25 09:59:38
Metrics:
Views: 7
Export: