The Emergence and decline of ethnic minorities in Baltic borderlands

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Emergence and decline of ethnic minorities in Baltic borderlands
Alternative Title:
Etninių mažumų iškilimas ir išnykimas baltiškuosiuose paribiuose
In the Journal:
Limes : borderland studies. 2012, Vol. 5, no. 2, p. 128-144
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti tautinių ir (arba) etninių mažumų Baltijos jūros paribiuose iškilimą ir išnykimą. Sociopolitinė etninių grupių raida suprantama kaip skirtingų įtakos turinčių veiksnių rezultatas: teritorinė istorija, valstybės sienų kaita ir populiacijos grupės, taip pat santykiai už valstybės teritorijos. Buvo pasirinkti skirtingi kriterijai tautinės ištikimybės raidai, ne-raidai ar jos žlugimui apibrėžti. Valstybės sienų permaina, įsteigimas ar sunaikinimas, etninis plotų valymas daugiausia dėl „tautos-valstybės“ homogeniškumo, potencialios etninės grupės asimiliavimasis į didžiąją populiaciją ir tautinio judėjimo neiškilimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūros regionas; Etniškumas; Kalba; Mažuma; Paribys; Populiacija; Tautinė/etninė mažuma; Teritorija; Baltic sea region; Border; Ethnicity; Language; Minotity; National/ ethnic minority; Population; Territory.

ENThe purpose of the paper is to discuss the emergence and decline of national and / or ethnic minorities in the borderlands around the Baltic Sea. The sociopolitical development of ethnic groups is seen as a result of different influencing factors: The territorial history, the change of state borders and population groups plus relations beyond the state territory. Several criteria were found to determine the development, non-development or decay of national allegiance. The change, establishment or eradication of state boundaries, the ethnic cleansing of areas, mostly for the sake of “nation-state” homogeneity, the assimilation of a potential ethnic group into the majority population, and the non-emergence of a national movement. [From the publication]

DOI:
10.3846/20297475.2012.744368
ISSN:
2029-7475
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67660
Updated:
2021-03-04 09:24:57
Metrics:
Views: 3
Export: