Kai kurie Lietuvos teisėsaugos institucijų bruožai ir veiklos principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie Lietuvos teisėsaugos institucijų bruožai ir veiklos principai
Alternative Title:
  • Some characteristics and principles of activity of Lithuanian law enforcement institutions
  • Certain features and principles of the Lithuanian law enforcement institutions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 5 (83), p. 48-55
Keywords:
LT
Vyriausybė / Government.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami svarbus Lietuvos teisėsaugos institucijų sampratos, jų skiriamųjų bruožų ir veiklos principų aspektai. Nagrinėjant teisėsaugos institucijų sampratos problemą aptariami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys šių institucijų steigimo ir veiklos klausimus. Straipsnyje nagrinėjama teisėsaugos sampratos semantika. Teigiama, kad funkciškai teisėtvarkos terminas yra platesnis ir apima teisėsaugos sąvoką. Semantiskai teisėsauga reiškia teisės saugojimą nuo kėsinimosi. Todėl šią funkciją atliekančios valstybės institucijos turi platesnių įgaliojimų, skirtų teisinei tvarkai valstybėje užtikrinti, jai apsaugoti (todėl daugelis institucijų jų steigimą ir veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose įvardijamos kaip teisėsaugos institucijos). Straipsnyje aptariamos ir teisminę valdžią įgyvendinančių institucijų (teismų ir prokuratūros) priskyrimo ar nepriskyrimo teisėsaugos institucijoms, jų veiklos teisinio reglamentavimo problemos. Nagrinėjami teisėsaugos institucijų veiklos principai, kuriuos suformulavo ir sankcionavo įstatymų leidėjas, priimdamas šių institucijų steigimą ir veiklą reglamentuojančius įstatymus. Veiklos principų pateikimas atitinkamos institucijos steigimą ir veiklą reglamentuojančiame įstatyme reiškia ir bandymą nustatyti šio principo hierarchinę priklausomybę nuo Konstitucijos principų ir bandymą nustatyti teisėsaugos institucijos sisteminį ir „rūšinį" pavaldumą, taip pat teisinių saugiklių sistemą šios institucijos veikloje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisėsaugos institucijos; Viešasis administravimas; Vyriausybė; Law enforcement institutions; Legal principles; Public administration; Government.

ENThe article analyses important issues of the concept of the Lithuanian law enforcement institutions, their distinguishing features and the principles of activity. In examining the problem of the concept of the law enforcement institutions, the article discusses the legal documents of the Republic of Lithuania regulating the foundation and the work of these institutions. The article examines the semantics of the concept of law enforcement, arguing that, functionally, the term of law and order maintenance is much wider and includes the concept of law enforcement. Semantically, law enforcement means ensuring that law is obeyed. Therefore, the state institutions implementing this function have wider powers for the enforcement and protection of legal order in the state (thus, many institutions are called law enforcement institutions in the legal documents regulating their foundation and operations). The article also discusses whether institutions enforcing judicial power (courts and prosecutor’s offices) may be categorised as law enforcement institutions, as well as examines the problems of the legal regulation of their activities. The article examines the principles guiding the activities of law enforcement institutions, formulated and sanctioned by the legislator in adopting the laws regulations the foundations and the work of these institutions. The inclusion of the principles of activities in the law regulating the foundation and the work of a particular institution indicates an attempt to determine the hierarchical position of these principles with regard to the constitutional principles, as well as an attempt to establish the systemic and categorical subordination of law enforcement institutions and the system of legal safeguards in the activities of these institutions.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6762
Updated:
2018-12-17 11:49:32
Metrics:
Views: 76    Downloads: 15
Export: