Lithuanian emergency medical assistance system management improvement strategy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian emergency medical assistance system management improvement strategy
Alternative Title:
Lietuvos skubios medicinos pagalbos sistemos valdymo tobulinimo strategija
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 2, p. 245-252
Keywords:
LT
Sveikatos priežiūra / Health care; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTSMP sistemos valdymo tobulinimas turi vykti nuolat, kad sistemos valdymas galėtų užtikrinti kokybišką, veiksmingą, šiuolaikišką ir laiku SMP paslaugų teikimą. SMP sistemos valdymas yra platus, apimantis skirtingas tarpdisciplinines sritis, Lietuvos mokslininkų darbuose menkai tyrinėtas, todėl jo nagrinėjimas aktualus moksliniu ir praktiniu požiūriais. Darbo tikslas – pateikti SMP sistemos valdymo tobulinimo priemones ir posistemes. Darbo metodika – žvalgybinis, kiekybinis aprašomasis tyrimas, taikyti duomenų statistinės analizės metodai, modeliavimas. Rezultatai. Sudarytas teorinis SMP siste-mos valdymo bei veiklos tobulinimo proceso eigos modelis; pasiūlytos SMP sistemos valdymo tobu-linimo priemonės bei sudarytos SMP sistemos valdymo posistemės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kokybė; Pagalbos prieinamumas; Skubioji medicinos pagalba; Sveikatos priežiūra; Valdymas; Availability of help; Emergency medical help; Emergency medical quality; Health care; Management.

ENThe health care management has to be effective and appropriately respond to new challenges, however, the health reform continuing in Lithuania can not be characterised as consistent, comprehensive, and well coordinated some issues have been defined. The aim of the research is to provide the measures for the EMA system management improvement and its subsystems. The methods – a systemic analysis of the scientific literature, a pilot, quantitative descriptive research; data statistical analysis methods. Results – authors suggest: the theoretical EMA system management and activity improvement process models; potential management improvement opportunities in individual parts of the emergency medical assistance system. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.19.
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67604
Updated:
2020-01-08 13:39:53
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: