Urbanizacija 1918-1940 metais : modernaus miesto ženklai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Urbanizacija 1918-1940 metais: modernaus miesto ženklai Lietuvoje
Alternative Title:
Urbanization (1918-1940): the signs of modern city in Lithuania
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2017, t. 39, p. 64-83
Summary / Abstract:

LTŠiame tyrime urbanizacijos terminas suprantamas ne vien kaip gyventojų koncentracija miestuose, bet ir modernizacijos procesas, plačios socialinės permainos pereinamuoju laikotarpiu iš agrarinės (kaimiškos) į pramoninę (miesto) visuomenę, kurios keitė kasdienį gyvenimą, socialinius ryšius ir tapatumo formas. Darbo tikslas – įvertinti urbanizacijos sąlygotus demografinius ir infrastruktūrinius miestų pokyčius 1918–1940 m. Lietuvoje. Straipsnyje analizuojama Lietuvos miestų gyventojų skaičiaus dinamika ir kokią įtaką tam turėjo vidinės migracijos procesai. Keliamas klausimas, kokie yra modernaus miesto atributai, ar jų galima atrasti nepriklausomos Lietuvos miestuose. [Iš leidinio]

ENIn this study, the term of urbanization is understood in a broad sense, not only as the concentration of the population in cities or urban planning, but as a process closely linked to modernization and broad social changes during the transition period from agrarian (rural) to industrial (urban) society, which were changing everyday life, social relations and identity forms. The aim of this work – to investigate the processes of internal migration from countryside to the cities and social and cultural consequences of urbanization related to it. The article analyzes the demographic indicators of urban change and municipal policy in the face of growing urbanization. We intended to discover what were the signs of the modern city in general and whether these metropolitan cultural changes were felt in Lithuania. [From the publication]

DOI:
doi.org/10.15388/LIS.2017.39.10763
ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67576
Updated:
2018-12-17 14:15:14
Metrics:
Views: 25    Downloads: 11
Export: