Lietuvos lenkų socialinio portreto bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos lenkų socialinio portreto bruožai
Alternative Title:
Features of social portrait of Lithuanian Poles
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2014, Nr. 3, p. 113-138. Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: sociodemografiniai aspektai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūrinis tapatumas; Lietuvos lenkai; Socialinis portretas; Tapatumas; Tautinis tapatumas; Vilniaus kraštas; Cultural identyty; Identity; Lithuanian Poles; National identity; Social portrait; Vilnius region.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; lenkai; Socialinis portretas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama mano vadovautų tyrimų medžiaga. Daugiausia remiamasi 1993 ir 2013 m. vilniečių apklausos duomenimis. Per dvidešimt metų Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis smarkiai pakito. Išaugus lietuvių skaičiui ir jų procentui, kitos tautinės bendruomenės mažėjo tiek skaičiumi, tiek procentine gyventojų dalimi. Antra vertus, lenkų skaičius ir procentinė dalis viršijo rusų skaičių. Per ketvirtį amžiaus, praėjusį nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, įvykę pokyčiai lėmė ir lenkų bendruomenės Lietuvoje brendimą. Lietuvos lenkai daug didesnį dėmesį skiria savo gimtajai kalbai ir valstybinės kalbos vartojimui. Ypač tai pasakytina apie jaunimą. Tyrimų duomenys rodo, kad dauguma lenkų įvardija save Lietuvos lenkais, t. y. lenkais, kuriems Lietuva yra tėvynė, kurie yra lojalūs Lietuvos piliečiai. [Iš leidinio]

ENThe article contains the researches, conducted under the leadership of author, material. The article mainly refers to the survey data from Vilnius of 1993 and 2013. During the twenty years since the survey in Vilnius in 1993, the ethnic composition of population of Vilnius has signifi cantly changed. The number of Lithuanians increased and the number and percentage of other ethnic communities of all population decreased. On the other hand, the number of Poles exceeded the number of Russians in all population. During the last quarter of a century since Lithuania regained its independence, the changes that have occurred has infl uence on the maturation of the Polish community in Lithuania. Lithuanian Poles pay more attention to the use of their native language along with the state language, especially the young generation of Poles. Research data shows that the majority of Poles named themselves as the Lithuanian Poles, i.e. Poles, who homeland is Lithuania and who are loyal citizens of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67565
Updated:
2021-03-17 17:10:01
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: