Vadovų koučingo poreikis Lietuvos inovatyviose ir neinovatyviose įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovų koučingo poreikis Lietuvos inovatyviose ir neinovatyviose įmonėse
Alternative Title:
Demand for executive coaching in Lithuanian innovative and non-innovative companies
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 1, p. 7-17
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Inovacijos / Innovations.
Summary / Abstract:

LTTyrimo problema – koks yra vadovų koučingo poreikis inovatyviose ir neinovatyviose įmonėse pagal vadovų veiklas? Tyrimo tikslas – nustatyti vadovų koučingo poreikį Lietuvos inovatyviose ir neinovatyviose įmonėse pagal vadovų veiklas. Tyrimo objektas – 20 įmonių: 10 inovatyvių ir 10 neinovatyvių. Tyrimo metodai: įmonių vadovų / personalo vadovų vertinimai ir lyginamoji inovatyvių ir neinovatyvių įmonių analizė. Koučingo poreikis įmonėse nustatytas pagal tokias vadovų veiklas (elgsenas): profesinis tobulėjimas, veiklos atlikimo tobulinimas, įvertinimas, diagnozė ir planavimas, individualus pokalbis ir vertinimo pateikimas, rūpinimasis darbuotojo interesais, klausymasis ir atitinkamas reagavimas į darbuotojo veiksmus / žodžius, darbuotojo tobulėjimo raidos stebėjimas ir įgyvendinimas. Tyrimo metu nustatytas didžiausias vadovų koučingo poreikis pagal veiklas (elgsenas) inovatyviose įmonėse – klausymuisi ir atitinkamam reagavimui į darbuotojo veiksmus / žodžius, neinovatyviose įmonėse – rūpinimasis darbuotojo interesais. Pagal visas tirtas vadovų praktinės veiklos (elgsenos) sritis, vadovų koučingo poreikis yra didesnis mažesnio inovatyvumo įmonėse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovatyvios įmonės; Koučingas; Vadovų koučingas; Vadovų veiklos; Coaching; Executive coaching; Innovative companies; The activities of executives.

ENThe research problem – what demand for executive coaching is in innovative and noninnovative companies according executives’ managers’ activities? The research purpose was to identify the demand for executive coaching in innovative and non-innovative companies in Lithuania according manager’s activities. The research object – 20 companies: 10 innovative and 10 noninnovate companies. Methods of the research: the assessments of executive managers and personnel managers, and comparative analysis of innovative and non-innovative companies. The demand for coaching in companies was set according to those following executive managers’ activities: professional development; performance development; assessment, diagnosis, planning; individual conversation and giving feedback; attending, responding for the employee's interests; listening, appropriate response to the employee's actions; implementation. The highest demand for executive coaching was identified in innovative companies according to following activities – listening, appropriate response to the employee's actions; in non-innovative companies – attending, responding for the employee's interests. According to all the assets executives’ practical activities, the demand for coaching is higher in lower innovation companies. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.1
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67512
Updated:
2020-06-04 13:58:54
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: