Оценка различных форм совместного использования техники в аспекте устойчивого развития фермерских хозяйств

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Оценка различных форм совместного использования техники в аспекте устойчивого развития фермерских хозяйств
Alternative Title:
  • Bendro technikos naudojimo formų, užtikrinančių ūkių darnų vystymąsi, vertinimas
  • Evaluation of different forms of sharing the machinery in the aspect of sustainable development of farms
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 164-178
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Ūkininkavimas / Farming; Valdymas / Management; Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTNepaisant akivaizdžių bendro technikos naudojimo (BTN) pranašumų, ši Forma Lietuvoje dar nerado plataus pripažinimo. Darbo tikslas – nustačius BTN naudą ir sąlygas, pateikti įvairų BTN formų, užtikrinančių ūkių darnų vystymąsį, vertinimo modelį. Tyrime buvo analizuojama mokslinė literatūra, teisės aktai ir statistika, taip pat apklausti ekspertai (ūkininkai ir agroservisų kooperatyvų vadovai). Straipsnyje pateikiamos BTN problemos, su kuriomis susiduria ūkininkai, taip pat – jo privalumai ir trūkumai, įvairių formų organizaciniai ir psichologiniai ypatumai, taikant BTN praktikoje. Pateiktas įvairų BTN formų vertinimo modelis ir pasiūlymai dėl priemonių, katalizuojančių BTN plėtrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendras technikos naudojimas; Darnus vystymasis; Darnus vystymąsis; Kooperatyvai; Kooperatyvas; Veikla; Vertinimo modelis; Ūkiai; Žemės ūkis; Activity; Agriculture; Assessment model; Cooperative; Cooperative activities; Farms; Machinery use; Sustainable development.

ENDespite the obvious advantages of the joint organization for using the machinery, this form in Lithuania has not yet found wide acceptance. The purpose of this research – to identify the benefits and conditions of the introduction of various forms of sharing the machinery in rural areas, to provide an assessment model users' preferences on the attractiveness of different forms of sharing the equipment in economic activities of farmers, while ensuring sustainable development of their farms too. Analyzed the scientific literature, legal acts and statistics, surveyed experts (farmers and managers of cooperatives agroservice). The article presents the problems of farmers sharing the agricultural machinery. The content of the advantages and disadvantages of different forms of sharing the machinery, organizational, and psychological characteristics of their application in practice. Submitted proposals for measures to catalyze the process of cooperative development. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Family farm efficiency across farming types in Lithuania and its managerial implications – data envelopment analysis / Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2012, Nr. 1 (30), p. 22-30.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67464
Updated:
2020-02-11 15:48:45
Metrics:
Views: 5
Export: