Ekstremalių klimato kaitos reiškinių tikėtino poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekstremalių klimato kaitos reiškinių tikėtino poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of the extreme climate change conditions impact to agricultural sector
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 99-109
Keywords:
LT
Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTVienas iš iššūkių, su kuriais šiandien susiduria ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio žemės ūkio sektorius – tai klimato kaita ir jos pasėkoje susidarančių ekstremalių klimato kaitos reiškinių neigiamas poveikis žemės ūkio sektoriui. Klimato kaita reiškiasi įvairiomis formomis, turi skirtingos įtakos skirtingiems žemės ūkio sektoriams bei skirtingai veikia gamtinėmis sąlygomis besiskiriančius regionus. Straipsnyje pristatoma Europos regioninės politikos institute atlikto tyrimo, kuriuo buvo siekiama nustatyti klimato kaitos tikėtino poveikio žemės ūkio sektoriui mastą ir jo galimas neigiamas pasekmes mažinančias priemones, metodika ir rezultatai. Mokslinis metodas ir tyrimo rezultatas: atliekant ekspertinį vertinimą, struktūrizuotos apklausos pagalba nustatytas klimato kaitos tikėtino poveikio žemės ūkio sektoriui mastas ir jo galimas neigiamas pasekmes mažinančios priemonės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Augalų derlius; Ekstremalios klimato sąlygos; Gyvūnų produktyvumas; Klimato kaita; Žemės ūkio sektorius; Agricultural sector; Animal productivity; Climate change; Crop yield; Extreme climate conditions.

ENClimate change is one of the challenges we face today, not only in the Lithuanian‘s but also in the world's agricultural sector. It has a strongly negative impact on the agricultural sector. Climate change manifests itself in various forms, has a different impact on different sectors of agriculture, is affecting differently by natural conditions in different regions. The article presents the European Regional Policy institute‘s study, which was designed to determine the expected impact of the climate change in the agricultural sector and the extent of its possible negative consequences of mitigation measures, methods and results. The investigation was made in an expert rating, which was combined with structured interview (questionnaire survey for agricultural experts, mostly scientists) set that the expected climate change on the agricultural sector and the extent of its possible negative consequences of mitigation measures. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67432
Updated:
2020-01-24 13:01:26
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: