On some humorous aspects of conceptual blending in politicized discourse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On some humorous aspects of conceptual blending in politicized discourse
Alternative Title:
Humoristiniai politizuoto diskurso aspektai konceptualiojo blendingo aspektu
In the Journal:
Verbum. 2016, t. 7, p. 179-189
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama aptarti humoristinius politizuoto diskurso aspektus remiantis moksliniu konceptualiojo blendingo mechanizmo modeliu (sukurtu M. Turner ir G. Fauconnier). Tiriant politizuotą Lietuvos diskursą prieš ir porinkiminiu laikotarpiu Lietuvoje, pastebima, jog tiek patys įvykiai, tiek juose dalyvaujantys politikai dažnai yra implikatyviai vertinami juos pajuokiant. Straipsnyje daroma prielaida, kad ironija, ar humoras apskritai, neretai yra konceptualiojo blendingo rezultatas. Nors pripažįstama, jog tokie okazionalieji dariniai neturi (ar retai turi) potencialą įgyti neologizmų statusą ir įeiti į kalbos žodyną, visgi humoristiniai blendai neabetinai yra neatsiejama lingvistinio Lietuvos politikos peizažo dalis leidžianti giliau pažinti tiek socialinius, tiek kognytyviuosius procesus mūsų kalboje. Tyrimo laukas straipsnyje susiaurinamas apsiribojant morfologinio lygmens tyrimu, aptariant mentalinių įvesties erdvių ir struktūrinių mechanizmų įvairovę, bei pasiūlant įžvalgas apie morfologinio lygmens konceptualiojo blendingo tendencijas. Atliekant analizę remiamasi A. Lehrer, S. T. Gries, M. Kelly, E. Bakaradze moksliniais tyrimais, tačiau pastebima, jog humoristinis Lietuvos diskursas morfologiniame lygmenyje vadovaujasi ir tokiomis konceptualiojo blendingo struktūromis, kurios nėra aptariamos minėtųjų mokslininkų darbuose. Tai, pirmiausia, galėtų būti siejama su tuo, jog pajuokiantiems, vertinamąjį požiūrį išreiškiantiems blendams skirtų tyrimų mokslinėje literatūroje nėra. Tačiau reikia pastebėti ir tai, jog mūsų kalboje vykstantys konceptualieji procesai yra įtakojami ir mūsų specifinės kalbinės aplinkos (pvz., siekiant pajuokti nepopuliarų rusakalbį politiką į konceptualiąją struktūrą gali būti įvedami elementai turintys fonologinų rusų kalbos bruožų).Straipsnyje pabrėžiamas konceptualiojo blendingo procesams būdingas kūrybiškumas, o tyrimo įžvalgos ir keliamos idėjos grindžiamos gausiais pavyzdžiais iš populiarių žiniatinklių (delfi.lt, lrytas.lt, ir kt.) antraščių, straipsnių ir komentarų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humoras; Ironija; Kognityvinė lingvistika; Konceptualusis blendingas; Konceptualusis maišymas; Cognitive linguistics; Conceptual blending; Humour; Irony; Splinters.

ENIn this paper, a very dynamic linguistic phenomenon, humour, is analysed on the basis of the Theory of Conceptual Blending developed by Gilles Fauconnier and Mark Turner (2002). It was discovered that in Lithuanian politicized discourse during and after the period of elections (2012, 2016) the majority of political events and personalities were given an evaluative implicit assessment through humour/ irony, which can be seen as an emergent result of blending processes. In the paper, the tendency to ridicule politicians and political events on news websites is discussed focusing exceptionally on the processes of blending at the lexical level. The research reveals that the coinage of new lexical units by fusing at least two source words or splinters follows certain patterns. The structural analysis is based on the works of Anita Lehrer, Michael Kelly, Stefan Gries, and Ekaterine Bakaradze. The main claims of the paper are supported by 362 blends collected from the headlines and comments of delfi.lt, lrytas. lt, and blogs, during the period of 2012–2016. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2016.7.10295
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67396
Updated:
2019-12-05 15:51:10
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: