Are universities able to use the potential of students – digital natives?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Are universities able to use the potential of students – digital natives?
Alternative Title:
Ar universitetai gali išnaudoti studentų – skaitmeninių čiabuvių – potencialą?
In the Journal:
Verbum. 2015, t. 6, p. 233-247
Notes:
Reikšminiai žodžiai: IKT grindžiami mokymosi įrankiai; Saityno 2.0 technologijomis grindžiami įrankiai; Skaitmeninių čiabuvių mokymasis; Universiteto studentų el. mokymasis; Universitetų studentų el.mokymasis; E-learning of university students; ICT based learning tools; Learning of digital natives; Web 2.0 based learning tools.
Keywords:
LT
Informacinės technologijos / Information technology; Skaitmeninių čiabuvių mokymasis; Technologijos / Technologies; Universitetai / Universities.
EN
E-learning of university students; ICT based learning tools; Learning of digital natives; Web 2.0 based learning tools.
Summary / Abstract:

LTTyrimo idėja kilo analizuojant pirmo kurso studentų pasiekimus. Studentai vangiai bendravo universiteto intraneto erdvėje, atsiųsdavo atliktas užduotis ne ten, kur buvo nurodyta, nepastebėdavo kalendoriaus pranešimų, dėstytojų pranešimus pastebėdavo tik po kelių dienų. Empirinis tyrimas parodė, kad pirmo kurso studentai (skaitmeniniai čiabuviai) gana nenoriai palieka komforto zonas „Facebook“ ir panašiuose socialiniuose tinkluose, kad pasinaudotų specialių mokymuisi skirtų virtualių aplinkų galimybėmis, taip pat ir universiteto virtualias mokymosi aplinkas. Straipsnis parengtas remiantis mokslinės literatūros analize ir empiriniu tyrimu. Tyrimo duomenys surinkti trijuose universitetuose remiantis kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodologija, tačiau, atsižvelgiant į apribojimus, straipsnyje pristatomas pilotinis tyrimas. Probleminis klausimas. Studentai – SČ – taiko savo kasdienėje (laisvalaikio) veikloje informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT) grindžiamus įrankius. Vadinasi, tai jiems patrauklu. Ar IKT grindžiami įrankiai, taikomi studijoms, yra patrauklūs studentams? Kaip jie vertina virtualią komunikavimo ir grupinio darbo aplinką universitete? Tyrimo tikslas atskleisti ne technologijos ir fizinių mokslų krypčių studijų studentų – SČ – požiūrį į interneto įrankius ir jų naudojimą studijoms. Išvados: studentai (SČ) vangiai naudoja internetu (arba IKT) grindžiamus įrankius skirtus mokymuisi studijose – dažniau studijoms jie linkę naudoti socialinius tinklus; studentams kartais nepavyksta konceptualizuoti IKT grindžiamus įrankius, kaip tinkamus mokymuisi ir jie virtualios universiteto aplinkos nevertina kaip sudėtinės realaus universiteto dalies; patyrusio dėstytojo vaidmuo studijose išlieka svarbus ir reikšmingas bent tam tikrą laiką dabar ir ateityje ne tik studentams bet ir jauniems karjerą pradedantiems dėstytojams. [Iš leidinio]

ENThe paper presents results of theoretical and empiric study based on experience and data from three different universities in Lithuania. The research idea was formulated while analysing why students (digital natives) are quite reluctant to leave the comfort zones of Facebook and similar social networks in order to explore learning possibilities embedded in other platforms, including the ones provided by a university. The aim of the study: to identify the perspective of students (specifically, not students of information sciences) on the ICT based tools and their application for studies. Methodologies of quantitative and qualitative research were used for empiric study. Conclusions are provided, among them – the statement that the role of a teacher, at least for some time now and into the future, remains important and significant in order to help students (digital natives) to meaningfully use ample opportunities provided by ICT based technologies for studies. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2015.6.8821
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
The Idea of mass culture in the technologized context of lifelong learning from the philosophical perspective of Ortega y Gasset / Ilona Valantinaitė, Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Vaida Asakavičiūtė, Vida Navickienė. Filosofija. Sociologija. 2020, t. 31, Nr. 3, p. 198-208.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67385
Updated:
2019-03-08 17:34:59
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: