Compressions in ironic headlines referring to politicians of the USA and Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Compressions in ironic headlines referring to politicians of the USA and Lithuania
Alternative Title:
Ironiškų antraščių, nukreiptų į Lietuvos ir Amerikos politikus, kompresijos
In the Journal:
Verbum. 2013, t. 4, p. 86-94
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje ironiškų antraščių analizei siekiama pritaikyti mokslinį konceptualiojo blendingo mechanizmo modelį (sukurtą Marko Turnerio ir Gilles’io Fauconnier). Daroma prielaida, kad galimybė per ironiją naudotis blendingo mechanizmu gali iš dalies paaiškinti, kodėl apskritai ironija yra tikslingai vartojama antraštėse ar politinių naujienų diskurse. Teigiama, jog ironija veikia kaip mediumas, perteikiantis kompresijas, kurias leidžia padaryti blendingas. Ironizuojantis pritaiko blendingo taisykles, taip sukurdamas pagaulias ir trumpas antraštes, kuriose atsekamos laiko, erdvės, dalies ir visumos, analogijos ir intencionalumo kompresijos, pereinančios į vidinį unikalumo ryšį. Esminis laiko ryšys gali būti siejamas su atsiminimais, istoriniais įvykiais ar tarpsniais (pvz., mūsų eros pradžia, XVIII amžius ir dabartis antraštėje „Ar peržengs Rūpintojėlis Gediminas Dujotiekanos vamzdį?“ delfi.lt). Erdvės kompresijos leidžia sujungti į vieną dvi su skirtingomis fizinėmis erdvėmis susijusias mentalines erdves; analizuotų antraščių erdvės kompresijos gali būti apibūdinamos ir kaip kompresijos tarp dviejų lokacijų, kurių viena yra įsivaizduotina. Per transformaciją pokyčio kompresijos sieja vienos mentalinės erdvės įvesties elementus su kitos mentalinės erdvės įvesties elementais (pvz., Gediminas Kirkilas tampa Rūpintojėliu, Artūras Zuokas – Drakula, Viktoras Uspaskichas – caru). Vaidmens, vertės bei analogijos kompresijos geriausiai išryškėja tose antraštėse, kur ironija remiasi metaforomis (pvz., Lietuva tampa lydere tarp kitų rungtyniaujančių sportininkų). Esminio dalies ir visumos ryšio kompresijos sietinos su metonimija (pvz., neigiamą konotaciją išreiškianti dalis pateikiama kaip reprezentacinis visumos bruožas). O esminis intencionalumo ryšys labiausiai sietinas su vertinamuoju ironijos aspektu.Nežiūrint didelės įvesties erdvių elementų įvairovės, konceptualiosios kompresijos, kurios sukuriamos naudojant ironiją, leidžia ne tik suvokti daugialypę struktūrą kaip darnią visumą, bet kartu ją ir įvertinti. Ryšiai tarp mentalinių įvesties erdvių ir mišrios mentalinės erdvės yra dinamiški, nuolat palaikomi; jie daro įtaką antraštės ironijos ekonomijai ir leidžia sudėtingus dalykus perteikti per „žmogiško supratimo lygmenį“. Straipsnyje pateikiama esminių ryšių ir jų kompresijų apžvalga gausiai iliustruojama pavyzdžiais, surinktais iš populiarių Lietuvos ir Amerikos žiniatinklių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ironija; Kompresijos; Konceptualusis blezdingas; Konceptualusis maišymas; Mentalinės erdvės; Compressions; Compressionsmental spaces; Conceptual blending; Irony; Mental spaces.

ENIn the article the scientific model of conceptual blending (developed by Mark Turner and Gilles Fauconnier) is applied to the analysis of ironic headlines. It is argued that irony’s ability to make use of this mechanism partially accounts for the use of ironic references in news discourse. Irony is used as a means to reveal the compressions created via blending. An ironist employs the rules of blending to present a variety of eye-catching and brief headlines that contain compressions of Time, Space, Part-Whole, Role-Value, Intentionality, and Analogy/Disanalogy that are compressed into Uniqueness. The multiple compressions of an ironic reference do not only enable the ironist to communicate complex ideas and implications at the scale of human understanding but also facilitate the economy of space (i.e. the complex conceptual integration networks operate in a way that brings elements from a variety of mental input spaces into one blend). An overview of the Vital Relations and their compressions is supported by a number of ironic news headlines collected from popular Lithuanian and American online news websites. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67269
Updated:
2019-11-27 16:31:51
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: